27 apr 2015 07:01

27 apr 2015 07:01

Fler ärenden till socialjouren

SKÖVD

Antalet ärenden till den kommunövergripande socialjouren för Skaraborg ökar. Under 2014 inkom 1 331 ärenden vilket är en ökning med 370 jämfört med 2013.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Att ärendemängden ökar är oroande, men kan också bero på att vetskapen om socialjouren ökar.

– Den är till gagn för fler människor som är i nöd, säger socialchefen Saeed Ardane.

Ärenden gällande barn, unga och samt våld i nära relationer står till 48 procent av den totala volymen.

Att ärendemängden ökar är oroande, men kan också bero på att vetskapen om socialjouren ökar.

– Den är till gagn för fler människor som är i nöd, säger socialchefen Saeed Ardane.

Ärenden gällande barn, unga och samt våld i nära relationer står till 48 procent av den totala volymen.