20 maj 2015 18:30

20 maj 2015 18:30

Alkolholpolicy ska göras om

SKÖVDE: Efter revisorernas granskning av representationen

Efter kritiken från revisorerna gör Skövde kommun om sin policy för representation. Nu ska en övergripande representationspolicy tas fram.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

SLA skrev om rapporten i tisdagens tidning. Revisorerna pekade på brister i hur kommunstyrelsen hanterade bland annat lunchkvitton.

Alltför ofta saknades uppgifter om vilka personer som var med och åt samt syftet med representationen.

Får i uppdrag

Kommunledningen verkar ha lyssnat helt på revisorerna och ger nu kommundirektören Tomas Fellbrandt i uppdrag att omarbeta den nuvarande alkoholpolicyn till en ny övergripande representationspolicy.

– Det här är ingen överdådig representation och inget missbruk, men vi har missat i rutinerna och det måste vi skärpa. Det är bra, vi vill ha säkra rutiner, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Varför har bristerna uppstått?

– Vi har otroligt mycket regler och därför är det bra med internkontroll. Det är en del av en återkommande process där vi ser över rutinerna, svarar Jonsson.

Sektorerna får också i uppdrag att komplettera sina internkontrollplaner utifrån de brister som revisorerna har pekat på.

Policyn gäller i dag för kommunen och alla dess bolag.

SLA skrev om rapporten i tisdagens tidning. Revisorerna pekade på brister i hur kommunstyrelsen hanterade bland annat lunchkvitton.

Alltför ofta saknades uppgifter om vilka personer som var med och åt samt syftet med representationen.

Får i uppdrag

Kommunledningen verkar ha lyssnat helt på revisorerna och ger nu kommundirektören Tomas Fellbrandt i uppdrag att omarbeta den nuvarande alkoholpolicyn till en ny övergripande representationspolicy.

– Det här är ingen överdådig representation och inget missbruk, men vi har missat i rutinerna och det måste vi skärpa. Det är bra, vi vill ha säkra rutiner, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Varför har bristerna uppstått?

– Vi har otroligt mycket regler och därför är det bra med internkontroll. Det är en del av en återkommande process där vi ser över rutinerna, svarar Jonsson.

Sektorerna får också i uppdrag att komplettera sina internkontrollplaner utifrån de brister som revisorerna har pekat på.

Policyn gäller i dag för kommunen och alla dess bolag.