04 jun 2015 21:33

04 jun 2015 21:33

Maxtaxan höjs från 1 juli

Maxbeloppet för avgifter inom barnomsorgen höjs från 1 juli 2015. Inkomsttaket som styr maxtaxan höjs och Skövde kommun följer med genom att höja sitt tak.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

För den med ett barn inom omsorgen höjs maxbeloppet till 1 287 kronor (1 260) i förskolan och till 858 kronor (840) i fritidshem.

För barn 2 och 3 följer maxavgiften med upp på motsvarande sätt.

Kommunfullmäktige väntas godkänna höjningen vid sitt junimöte.

För den med ett barn inom omsorgen höjs maxbeloppet till 1 287 kronor (1 260) i förskolan och till 858 kronor (840) i fritidshem.

För barn 2 och 3 följer maxavgiften med upp på motsvarande sätt.

Kommunfullmäktige väntas godkänna höjningen vid sitt junimöte.