16 jun 2015 09:36

16 jun 2015 09:36

Så ska Värsås växa

SKÖVDE

Budget och strategisk plan innehåller mest beslut om kronor och ören, men fullmäktige beslutade också om ett antal utredningsuppdrag till kommundirektören.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Denne ska bland att:

* utreda om de kommunala investeringarna är kvalitativa och kostnadsmässiga.

* utreda hur investeringskapital kan frigöras inom kommunkoncernen.

* ta fram en särskild landbygdspott med bidrag som ska främja utvecklingen på landsbygden.

* ta fram byggklara tomter för villor och radhus i Värsås.

* ta fram beslutsunderlag som avhjälper felande länkar i gång- och cykelvägnätet. Fokus ska vara på att skapa säkra skolvägar.

Denne ska bland att:

* utreda om de kommunala investeringarna är kvalitativa och kostnadsmässiga.

* utreda hur investeringskapital kan frigöras inom kommunkoncernen.

* ta fram en särskild landbygdspott med bidrag som ska främja utvecklingen på landsbygden.

* ta fram byggklara tomter för villor och radhus i Värsås.

* ta fram beslutsunderlag som avhjälper felande länkar i gång- och cykelvägnätet. Fokus ska vara på att skapa säkra skolvägar.