17 jun 2015 21:35

17 jun 2015 21:35

"Blir ett av Sveriges modernaste slakterier"

Skövde slakteri är ett steg närmare utbyggnad. Detta efter att politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott enigt förordat den nya detaljplanen.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Det är främst styckningsverksamheten med kylrum och lagring innan distribution som ska utökas. Planen på utbyggnad hade tagits fram redan före slakteribranden.

– Men de aktualiserades i samband med den, säger Leif Walterum, C.

Nu måste delar av Norra Aspelundsvägen byggas om i en ny sträckning närmare Östra leden, väg 26.

Många tjänstemän har varit inblandade i ärendet som har hanterats snabbt, enligt Katarina Jonsson, M.

– Vi är glada för det här kommer att stärka de gröna näringarna i Skövde. Slakteriet kommer att bli ett av landets modernaste med ett helt annat flöde än i dag, säger Leif Walterum.

Det är främst styckningsverksamheten med kylrum och lagring innan distribution som ska utökas. Planen på utbyggnad hade tagits fram redan före slakteribranden.

– Men de aktualiserades i samband med den, säger Leif Walterum, C.

Nu måste delar av Norra Aspelundsvägen byggas om i en ny sträckning närmare Östra leden, väg 26.

Många tjänstemän har varit inblandade i ärendet som har hanterats snabbt, enligt Katarina Jonsson, M.

– Vi är glada för det här kommer att stärka de gröna näringarna i Skövde. Slakteriet kommer att bli ett av landets modernaste med ett helt annat flöde än i dag, säger Leif Walterum.

  • Rikard Jansson