01 okt 2015 08:00

01 okt 2015 08:00

Fler undersköterskor i vården

Så fördelas miljonerna från regeringen

Satsning på demenssjukvården, fler sjuksköterskor och mer tid hemma hos vårdtagarna. Så kommer Skövde kommun att använda de 10 extra miljonerna man nu kommer att få varje år.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Regeringens beslut om stimulansmedel gäller från första juli i år till och med 2018. För Skövde kommun innebär det alltså 10 miljoner extra om året. Således plockar man ut nästan 5 miljoner kronor under hösten.

– Tanken är att styra pengarna dit behovet är som störst, säger Theres Sahlström (M), ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Halva summan, alltså fem miljoner per år, lägger man på att höja bemanningen på demensboenden och Boken. Det innebär 6,25 underskötersketjänster. Denna satsning återställer därmed i en viss utsträckning neddragningen 2011.

Nära ledarskap

Dessutom kommer kommunen satsa pengar motsvarande drygt fyra undersköterskor som kan användas vid tillfälligt hög belastning och arbetstoppar på kommunens äldreboenden och korttidshem. Resurserna får också användas av Finlandiahemmet och Skaraborgs läns sjukhem.

Vidare satsar kommunen på att förstärka det nära ledarskapet för hemvården. Man utökar med en enhetschef för såväl hemtjänsten som för legitimerad personal (här skjuter nämnden till egna pengar också). Ytterligare 600 000 per år kommer att läggas på kvalitetssäkring för demenssjuka.

– Demenssjuka är en grupp som ökar andelsmässigt, säger Per Granath, chef för vård- och omsorgssektorn.

Två sjuksköterskor kommer under hösten också att förstärka kommunens sjuksköterskeorganisation.

Mer tid hos brukare

I våras gjorde Skövde kommun en utredning av hemvården. Detta mynnar nu ut i att man lägger 2,7 miljoner kronor om året på att höja timersättningen för såväl kommunala som privata utförare av hemvård.

Detta ska innebära att personalen ska får mer tid hemma hos vårdtagarna. Totalt handlar det om 5–600 timmar i månaden extra som personal kan vistas hemma hos brukare.

Regeringens beslut om stimulansmedel gäller från första juli i år till och med 2018. För Skövde kommun innebär det alltså 10 miljoner extra om året. Således plockar man ut nästan 5 miljoner kronor under hösten.

– Tanken är att styra pengarna dit behovet är som störst, säger Theres Sahlström (M), ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Halva summan, alltså fem miljoner per år, lägger man på att höja bemanningen på demensboenden och Boken. Det innebär 6,25 underskötersketjänster. Denna satsning återställer därmed i en viss utsträckning neddragningen 2011.

Nära ledarskap

Dessutom kommer kommunen satsa pengar motsvarande drygt fyra undersköterskor som kan användas vid tillfälligt hög belastning och arbetstoppar på kommunens äldreboenden och korttidshem. Resurserna får också användas av Finlandiahemmet och Skaraborgs läns sjukhem.

Vidare satsar kommunen på att förstärka det nära ledarskapet för hemvården. Man utökar med en enhetschef för såväl hemtjänsten som för legitimerad personal (här skjuter nämnden till egna pengar också). Ytterligare 600 000 per år kommer att läggas på kvalitetssäkring för demenssjuka.

– Demenssjuka är en grupp som ökar andelsmässigt, säger Per Granath, chef för vård- och omsorgssektorn.

Två sjuksköterskor kommer under hösten också att förstärka kommunens sjuksköterskeorganisation.

Mer tid hos brukare

I våras gjorde Skövde kommun en utredning av hemvården. Detta mynnar nu ut i att man lägger 2,7 miljoner kronor om året på att höja timersättningen för såväl kommunala som privata utförare av hemvård.

Detta ska innebära att personalen ska får mer tid hemma hos vårdtagarna. Totalt handlar det om 5–600 timmar i månaden extra som personal kan vistas hemma hos brukare.