24 okt 2015 06:00

24 okt 2015 06:00

Politikerna vill riva klassisk byggnad

Den förra livsmedelsaffären i Havstena kommer att rivas trots att den bedöms ha stort kulturhistoriskt värde.

– Det är bara en tidsfråga, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Butiken stängde 2013. Fastigheten ägs av AB Skövdebostäder som vill riva och förbereda platsen för 30-talet nya bostäder.

Byggnadsnämnden hade frågan på sitt bord under torsdagen, men avvaktar med beslutet om rivningslov.

– Vi vill avvakta planprocessen, kommenterar Magnus Hammar Borsch.

Tjänstemännen vid bygglovsenheten pekar på att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett ”nyckelelement inom den lilla centrumbildningen typisk för 1960-talets folkhem”.

Västarvet har tillfrågats och ställer sig negativa till en rivning.

Politikerna i nämnden är dock helt inne på att tillåta en rivning när väl beslutet ska tas.

– Vi bedömer inte att vi nu försenar produktionen vilket hade varit helt oacceptabelt. I så fall hade vi kört över dem (tjänstemännen). Här står olika intressen mot varandra, men vi kan inte bevara en tom affärsfastighet med den bostadsbrist vi har i dag, säger Hammar Borsch.

17 nya bostäder

Byggnadsnämnden beviljade även bygglov för ytterligare två tillskott på bostadsmarknaden. Planerna på att bygga bostäder vid kommunalhusplatsen i Skultorp fick klartecken. Magnus Hammar Borsch deltog inte i beslutet då han är närmaste granne till den aktuella fastigheten.

Nämnden gav också klartecken för 17 enbostadshus som Götenehus vill uppföra på Karlsvägen i Hentorp.

Butiken stängde 2013. Fastigheten ägs av AB Skövdebostäder som vill riva och förbereda platsen för 30-talet nya bostäder.

Byggnadsnämnden hade frågan på sitt bord under torsdagen, men avvaktar med beslutet om rivningslov.

– Vi vill avvakta planprocessen, kommenterar Magnus Hammar Borsch.

Tjänstemännen vid bygglovsenheten pekar på att byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett ”nyckelelement inom den lilla centrumbildningen typisk för 1960-talets folkhem”.

Västarvet har tillfrågats och ställer sig negativa till en rivning.

Politikerna i nämnden är dock helt inne på att tillåta en rivning när väl beslutet ska tas.

– Vi bedömer inte att vi nu försenar produktionen vilket hade varit helt oacceptabelt. I så fall hade vi kört över dem (tjänstemännen). Här står olika intressen mot varandra, men vi kan inte bevara en tom affärsfastighet med den bostadsbrist vi har i dag, säger Hammar Borsch.

17 nya bostäder

Byggnadsnämnden beviljade även bygglov för ytterligare två tillskott på bostadsmarknaden. Planerna på att bygga bostäder vid kommunalhusplatsen i Skultorp fick klartecken. Magnus Hammar Borsch deltog inte i beslutet då han är närmaste granne till den aktuella fastigheten.

Nämnden gav också klartecken för 17 enbostadshus som Götenehus vill uppföra på Karlsvägen i Hentorp.