02 dec 2015 15:20

02 dec 2015 15:20

Tar bort gränser för antal våningar

KOMMUNALT: Fördjupad översiktsplan justeras

Skövde kommun tar bort uppgifter om antal lägenheter och höjd på hus i den fördjupade översiktsplanen för centrum.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Det är en av förändringarna som görs efter samrådsrundan där både marknaden och vissa politiska partier kritiserat förslagen om maxhöjd på hus i respektive område som hämmande för exploatörer.

– Nu sätter vi inga gränser utan det får tas i samband med ordinarie detaljplaneläggning, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Andra förtydligande som görs:

Nyströms kullar reserveras för Västerhöjdsgymnasiets framtida expansion.

Ett fjärde hus för studentbostäder i Boulognerskogen blir möjligt.

I kvarteret Duvan öppnas upp för ytterligare förtätning. Arne Lorentzon AB vill bygga här och kommunen släpper nu kravet om att bevara Floraparken i norra delen. Grönområde ska finnas inom området.

Helenaskolan ska vara kvar, men kvarteret kan förtätas.

– Dessutom är vi tydliga i parkeringsfrågan, det är vid Diana (SLA-gropen), Arena och Mode som vi kommer att satsa på parkeringar säger Jonsson.

Föpen, den fördjupade översiktsplanen, ska öppna för 1 000 nya bostäder i centrala Skövde. De stora volymerna kommer att komma vid Arenaområdet och Mariesjöområdet.

– Där kommer vi snart att dra i gång planprogram som mer i detalj studerar de områden.

I området för Arena ska idrott, utbildning, bostäder, kontor, park och parkeringshus finnas. Däremot säger man helt nej till handel.

Frågan om framtida kongresshall eller hotell nämns inte alls i områdets riktlinjer, men Katarina Jonsson säger att den frågan inte är diskuterad än.

– En eventuell kongress-, konsert- eller mässlokal ligger i begreppet kontor.

Det är en av förändringarna som görs efter samrådsrundan där både marknaden och vissa politiska partier kritiserat förslagen om maxhöjd på hus i respektive område som hämmande för exploatörer.

– Nu sätter vi inga gränser utan det får tas i samband med ordinarie detaljplaneläggning, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Andra förtydligande som görs:

Nyströms kullar reserveras för Västerhöjdsgymnasiets framtida expansion.

Ett fjärde hus för studentbostäder i Boulognerskogen blir möjligt.

I kvarteret Duvan öppnas upp för ytterligare förtätning. Arne Lorentzon AB vill bygga här och kommunen släpper nu kravet om att bevara Floraparken i norra delen. Grönområde ska finnas inom området.

Helenaskolan ska vara kvar, men kvarteret kan förtätas.

– Dessutom är vi tydliga i parkeringsfrågan, det är vid Diana (SLA-gropen), Arena och Mode som vi kommer att satsa på parkeringar säger Jonsson.

Föpen, den fördjupade översiktsplanen, ska öppna för 1 000 nya bostäder i centrala Skövde. De stora volymerna kommer att komma vid Arenaområdet och Mariesjöområdet.

– Där kommer vi snart att dra i gång planprogram som mer i detalj studerar de områden.

I området för Arena ska idrott, utbildning, bostäder, kontor, park och parkeringshus finnas. Däremot säger man helt nej till handel.

Frågan om framtida kongresshall eller hotell nämns inte alls i områdets riktlinjer, men Katarina Jonsson säger att den frågan inte är diskuterad än.

– En eventuell kongress-, konsert- eller mässlokal ligger i begreppet kontor.