11 jan 2016 15:21

11 jan 2016 15:21

"Det var tufft för vår personal"

SKARABORG: Trångt på kirurgen

De opererande verksamheterna på Skaraborgs sjukhus fick öppna 16 extra vårdplatser under långhelgerna.
– Arbetsmiljömässigt är det inte bra, betonar verksamhetschefen Lars Rydberg.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Jul- och nyårshelgerna blev ansträngda för de opererande enheterna på Skas, trots att inga planerade operationer eller ingrepp av godartade besvär genomfördes.

Ofta, framför allt under dagarna mellan jul och nyår och efter nyåret, fick mellan åtta och sexton extra platser öppnas.

För att kunna bemanna vårdplatserna fick flera sjuksköterskor och undersköterskor göra extra pass.

Attraktiva

– Patientsäkerheten krävde det, men det var tufft för personalen och arbetsmiljömässigt är det inte bra. Det är viktigt att vi kan förbättra arbetsmiljön så att vi kan behålla den duktiga personal vi har samt göra oss attraktiva när vi ska rekrytera, säger Lars Rydberg.

Vid sjukhuset i Lidköping var läget liknande och där fick åtta extra vårdplatser öppnas.

Rydberg berättar att det just nu är flera sjuksköterskor som är föräldralediga och som valt att vidareutbilda sig. Vakanserna är svåra att fylla.

– Vi lever med rekryteringsproblem bland sjuksköterskorna. Det finns sjuksköterskor, men det är inte lätt att få dem att börja jobba med slutenvård.

Avdelning flyttad

Den palliativa åtgärdsavdelningen, där människor i livets slutskede får vård, på Skas invigdes i september 2014, Avdelningen, med plats för åtta patienter, hade placerats i nyrenoverade lokaler på plan 5.

Under hösten förra året, ett år efter invigningen, flyttades verksamheten och återfinns numera på plan 6.

– Det är en temporär lösning, men vi ska kämpa för en bättre placering, säger Lars Rydberg.

Var vill du ha avdelningen?

– Helst så nära bottenplanet som möjligt, då har vi ingen närhet till akutverksamhet och det är lättare för patienterna att gå utanför huset. Det blir smidigare för alla.

Jul- och nyårshelgerna blev ansträngda för de opererande enheterna på Skas, trots att inga planerade operationer eller ingrepp av godartade besvär genomfördes.

Ofta, framför allt under dagarna mellan jul och nyår och efter nyåret, fick mellan åtta och sexton extra platser öppnas.

För att kunna bemanna vårdplatserna fick flera sjuksköterskor och undersköterskor göra extra pass.

Attraktiva

– Patientsäkerheten krävde det, men det var tufft för personalen och arbetsmiljömässigt är det inte bra. Det är viktigt att vi kan förbättra arbetsmiljön så att vi kan behålla den duktiga personal vi har samt göra oss attraktiva när vi ska rekrytera, säger Lars Rydberg.

Vid sjukhuset i Lidköping var läget liknande och där fick åtta extra vårdplatser öppnas.

Rydberg berättar att det just nu är flera sjuksköterskor som är föräldralediga och som valt att vidareutbilda sig. Vakanserna är svåra att fylla.

– Vi lever med rekryteringsproblem bland sjuksköterskorna. Det finns sjuksköterskor, men det är inte lätt att få dem att börja jobba med slutenvård.

Avdelning flyttad

Den palliativa åtgärdsavdelningen, där människor i livets slutskede får vård, på Skas invigdes i september 2014, Avdelningen, med plats för åtta patienter, hade placerats i nyrenoverade lokaler på plan 5.

Under hösten förra året, ett år efter invigningen, flyttades verksamheten och återfinns numera på plan 6.

– Det är en temporär lösning, men vi ska kämpa för en bättre placering, säger Lars Rydberg.

Var vill du ha avdelningen?

– Helst så nära bottenplanet som möjligt, då har vi ingen närhet till akutverksamhet och det är lättare för patienterna att gå utanför huset. Det blir smidigare för alla.