05 feb 2016 09:56

05 feb 2016 09:56

Dålig kunskap om kemikalier

SKÖVDE/FALKÖPING

Företag måste bli bättre på att hantera kemikalier. Inspektörer på miljösamverkan konstaterar efter kontroll att kunskapsnivån är låg.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Under 2016 ska fler företag granskas så att kunskaperna kan förbättras. I slutet av 2015 besökte inspektörerna nio företag i Skövde och Falköping för att se om de uppfyllde kraven i den så kallade Reach-lagstiftningen som gäller kemikalier. Få verksamheter kontrollerar att rutinerna för spill och olyckor med mera stämmer med reglerna.

Under 2016 ska fler företag granskas så att kunskaperna kan förbättras. I slutet av 2015 besökte inspektörerna nio företag i Skövde och Falköping för att se om de uppfyllde kraven i den så kallade Reach-lagstiftningen som gäller kemikalier. Få verksamheter kontrollerar att rutinerna för spill och olyckor med mera stämmer med reglerna.