15 mar 2016 17:12

15 mar 2016 17:20

Fuktskador i ny förskola

TIMMERSDALA: Alla golvmattor måste bytas

Timmersdalas nya förskola invigdes sommaren 2014. Till sommaren måste den hålla stängt i sex veckor för att byta alla mattor på grund av fuktskador.
– Mattorna lades på för tidigt, innan betongen var tillräckligt torr, säger kommunens fastighetschef Ingemar Linusson.

Den nya förskolan med fyra avdelningar med plats för 80 barn var efterlängtad i Timmersdala när den öppnade i juli 2014. Nu, knappt två år senare, måste den renoveras.

Personal larmade

– Det började med att en anställd kände att det luktade obehagligt i lokalerna och kände också av sjuka-hus-symtom, alltså bland annat ögonbesvär och luftvägsirritation. Vi undersökte fastigheten och kom fram till att problemen finns i betongplattan, säger Ingemar Linusson.

Fukt i betongplattor är inget nytt, snarare är det så att allt handlar om att fuktighetsgraden på betongen måste vara 85 procent eller under för att man ska få lägga på golvmattor.

– I helt nygjuten betong är fuktighetsgraden 100 procent. Betongen bränner långsamt, vattnet ska torka ur betongen. Problemet i Timmersdala är att mattan lades på för tidigt.

Men det går inte att skylla på entreprenören, för deras mätningar visade rätt siffror.

Teknisk komplikation

– Det handlar om en teknisk komplikation. Då, när betongplattan göts för snart tre år sedan, kände inte entreprenörerna till det man gör i dag, nämligen att när man blandar i en snabbhärdare som ska få betongen att bränna snabbare så har vattnet svårt att avdunsta.

Med de mätinstrument som används finns en toleransgrad på plus minus två procent.

– Det innebär att om instrumentet visar 85 procent, kan det lika gärna vara 83 eller 87, här är varje procentenhet viktig. För att få ner fuktighetsgraden en procent är det en månads torktid.

Det som nu luktar i lokalerna är mattlimmet. Det tål inte fuktnivån och tappar därmed limförmågan.

Att åtgärda förskolan samtidigt som verksamheten pågår går inte. Därför görs renoveringen under sex veckor i sommar, med start efter midsommar. Fyra veckor hade förskolan normalt varit stängd ändå och övriga veckor får barnen gå på andra förskolor.

Enligt Linusson är det utrett att det inte är farligt för barn eller personal att vistas i förskolans lokaler.

Varken Skövde kommun eller entreprenören behöver stå för renoveringskostnaderna. det gör entreprenörens försäkringsbolag.

Nytt bygge

Fuktproblemen på förskolan har gjort kommunen mer vaksam, just nu gäller det byggnationen av en gruppbostad i Skyttesledet.

– Vid mätningar av betongen visade det 85 procent vid ett tillfälle och 86 nästa gång. Vi står nu inför att antingen på något vis försegla betongen eller försena bygget men en månad vilket givetvis får konsekvenser.

Den nya förskolan med fyra avdelningar med plats för 80 barn var efterlängtad i Timmersdala när den öppnade i juli 2014. Nu, knappt två år senare, måste den renoveras.

Personal larmade

– Det började med att en anställd kände att det luktade obehagligt i lokalerna och kände också av sjuka-hus-symtom, alltså bland annat ögonbesvär och luftvägsirritation. Vi undersökte fastigheten och kom fram till att problemen finns i betongplattan, säger Ingemar Linusson.

Fukt i betongplattor är inget nytt, snarare är det så att allt handlar om att fuktighetsgraden på betongen måste vara 85 procent eller under för att man ska få lägga på golvmattor.

– I helt nygjuten betong är fuktighetsgraden 100 procent. Betongen bränner långsamt, vattnet ska torka ur betongen. Problemet i Timmersdala är att mattan lades på för tidigt.

Men det går inte att skylla på entreprenören, för deras mätningar visade rätt siffror.

Teknisk komplikation

– Det handlar om en teknisk komplikation. Då, när betongplattan göts för snart tre år sedan, kände inte entreprenörerna till det man gör i dag, nämligen att när man blandar i en snabbhärdare som ska få betongen att bränna snabbare så har vattnet svårt att avdunsta.

Med de mätinstrument som används finns en toleransgrad på plus minus två procent.

– Det innebär att om instrumentet visar 85 procent, kan det lika gärna vara 83 eller 87, här är varje procentenhet viktig. För att få ner fuktighetsgraden en procent är det en månads torktid.

Det som nu luktar i lokalerna är mattlimmet. Det tål inte fuktnivån och tappar därmed limförmågan.

Att åtgärda förskolan samtidigt som verksamheten pågår går inte. Därför görs renoveringen under sex veckor i sommar, med start efter midsommar. Fyra veckor hade förskolan normalt varit stängd ändå och övriga veckor får barnen gå på andra förskolor.

Enligt Linusson är det utrett att det inte är farligt för barn eller personal att vistas i förskolans lokaler.

Varken Skövde kommun eller entreprenören behöver stå för renoveringskostnaderna. det gör entreprenörens försäkringsbolag.

Nytt bygge

Fuktproblemen på förskolan har gjort kommunen mer vaksam, just nu gäller det byggnationen av en gruppbostad i Skyttesledet.

– Vid mätningar av betongen visade det 85 procent vid ett tillfälle och 86 nästa gång. Vi står nu inför att antingen på något vis försegla betongen eller försena bygget men en månad vilket givetvis får konsekvenser.