24 mar 2016 16:09

24 mar 2016 16:09

Får markreservation för Mossagården

SKÖVDE

Lorentzon Mossagården AB får markreservation för del av Mossagården och kvarteret Städet.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Det föreslås kommunstyrelsen besluta om. Bostadsbebyggelse av ca 200 bostäder i flerbostadshus planeras enligt ett förslag där Arne Lorentzon, Skövdebostäder och HSB gemensamt går in i projektet.

I området planeras även för en förskola en park.

Det föreslås kommunstyrelsen besluta om. Bostadsbebyggelse av ca 200 bostäder i flerbostadshus planeras enligt ett förslag där Arne Lorentzon, Skövdebostäder och HSB gemensamt går in i projektet.

I området planeras även för en förskola en park.