10 jun 2016 15:56

10 jun 2016 15:56

Framgångsrik disputation

SKAS

Henri Afghahi, överläkare vid njurmedicin på Skaraborgs sjukhus, har disputerat om njursvikt och typ 2-diabetes. Han försvarade sin avhandling vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och att forska vidare.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

– Nedsatt njurfunktion innebär en ökad risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom och dödlighet hos patienter med diabetes. Vi har undersökt vad man kan göra för att förhindra en försämring av njurfunktionen, säger Afghahi i ett pressmeddelande.

– Nedsatt njurfunktion innebär en ökad risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom och dödlighet hos patienter med diabetes. Vi har undersökt vad man kan göra för att förhindra en försämring av njurfunktionen, säger Afghahi i ett pressmeddelande.