24 aug 2016 16:27

24 aug 2016 16:27

Norra Ryd får ny busshållplats

RYD

Kommunen planerar för ett nytt industriområde i Norra Ryd de närmaste åren och nu förbereds stora investeringar i en ny trafikplats.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Samtidigt planeras nya busshållplatser längs riksväg 26, men här finns chans till statlig medfinansiering. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en ansökan där bland annat 4,5 miljoner kronor investeras i nya hållplatser i Norra Ryd varav kommunen kan få hälften i statsbidrag.

Samtidigt planeras nya busshållplatser längs riksväg 26, men här finns chans till statlig medfinansiering. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en ansökan där bland annat 4,5 miljoner kronor investeras i nya hållplatser i Norra Ryd varav kommunen kan få hälften i statsbidrag.