30 sep 2016 14:13

30 sep 2016 14:13

Stort överskott för nämnden

SKARABORG

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, som fördelar regionanslagen till vården i Skaraborg, har ett överskott efter åtta månader på 47,1 miljoner, men helårsprognosen pekar på ett förväntat budgeterat nollresultat.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Nämndens överskott beror främst på att Skaraborgs sjukhus inte kommit upp i basnivå avseende bland annat besök och behandlingar.

– Läget är bekymmersamt men Skas jobbar hårt med problemet, säger nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

Nämndens överskott beror främst på att Skaraborgs sjukhus inte kommit upp i basnivå avseende bland annat besök och behandlingar.

– Läget är bekymmersamt men Skas jobbar hårt med problemet, säger nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).