31 jul 2017 15:50

31 jul 2017 15:50

Ny forskningsstudie kring assyrier

SKÖVDE: Undersökning om diabets

En forskargrupp i Skövde har genomfört en studie i gruppen assyrier i Skövde för att hitta personer som hade diabetes.
– Det påverkar på hur vi på bästa sätt ska bemöta patienter med olika bakgrund, säger Susanne Andersson och Margareta Hellgren.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Invandrare från Mellanöstern har högre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med infödda svenskar. Därför ville en forskargrupp i Skövde genomföra en studie i gruppen assyrier i Skövde för att hitta personer som hade diabetes och därmed också risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Inställning

– Med hjälp av den assyriska kyrkan i Skövde bjöd vi in individer över 20 år som inte hade diabetes till att delta. 43 anmälde sig för att frivilligt ställa upp i en hälsokontroll, en screening, och 13 av dessa gick med på att bli intervjuade, berättar två av forskarna, Susanne Andersson, lektor i omvårdnad vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde, och Margareta Hellgren, distriktläkare vid vårdcentralen i Södra Ryd och knuten till Göteborgs Universitet i ett pressmeddelande.

Undersökningen visade att fyra av de undersökta hade typ 2-diabetes, och ytterligare ett antal hade ökad risk för att få det. Studiens fokus låg även på deltagarnas inställning till att delta i en så kallad screeningprocess.

Påverkar

Andersson och Hellgren menar att resultatet av undersökningen av assyrierna i Skövde är betydelsefull.

– Förutom att det är viktigt att ta blodsockerprover på våra nya svenskar så bör alla som arbetar ute i vården känna till de inställningar som vi fick fram. Det påverkar på hur vi på bästa sätt ska bemöta patienter med olika bakgrund och från olika kulturer.

I studien deltog också Veronika Karlsson, Louise Bennet och Klas Fellbrant.

Invandrare från Mellanöstern har högre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med infödda svenskar. Därför ville en forskargrupp i Skövde genomföra en studie i gruppen assyrier i Skövde för att hitta personer som hade diabetes och därmed också risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Inställning

– Med hjälp av den assyriska kyrkan i Skövde bjöd vi in individer över 20 år som inte hade diabetes till att delta. 43 anmälde sig för att frivilligt ställa upp i en hälsokontroll, en screening, och 13 av dessa gick med på att bli intervjuade, berättar två av forskarna, Susanne Andersson, lektor i omvårdnad vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde, och Margareta Hellgren, distriktläkare vid vårdcentralen i Södra Ryd och knuten till Göteborgs Universitet i ett pressmeddelande.

Undersökningen visade att fyra av de undersökta hade typ 2-diabetes, och ytterligare ett antal hade ökad risk för att få det. Studiens fokus låg även på deltagarnas inställning till att delta i en så kallad screeningprocess.

Påverkar

Andersson och Hellgren menar att resultatet av undersökningen av assyrierna i Skövde är betydelsefull.

– Förutom att det är viktigt att ta blodsockerprover på våra nya svenskar så bör alla som arbetar ute i vården känna till de inställningar som vi fick fram. Det påverkar på hur vi på bästa sätt ska bemöta patienter med olika bakgrund och från olika kulturer.

I studien deltog också Veronika Karlsson, Louise Bennet och Klas Fellbrant.