29 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Läsplattor för drygt 425 000

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Ett enigt kommunfullmäktige sa ja till läsplattor åt bland annat sig själva. I samband med den nya mandatperioden förses Tibros förtroendevalda, ordinarie ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder, med en läsplatta.

Prislappen är på drygt 425 000 och ett enigt kommunfullmäktige godkände i måndags förslaget efter ett tilläggsyrkande från kommunalrådet Claes Jägevall (FP) att även revisorerna rimligtvis bör omfattas av beslutet.

Ett enigt kommunfullmäktige sa ja till läsplattor åt bland annat sig själva. I samband med den nya mandatperioden förses Tibros förtroendevalda, ordinarie ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder, med en läsplatta.

Prislappen är på drygt 425 000 och ett enigt kommunfullmäktige godkände i måndags förslaget efter ett tilläggsyrkande från kommunalrådet Claes Jägevall (FP) att även revisorerna rimligtvis bör omfattas av beslutet.