20 jan 2015 16:56

23 jan 2015 15:18

V-motion nobbas?

KSAU

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår kommunstyrelsen att avslå Cecilia Wellemans, (V), motion om att barn till arbetssökande ska ha rätt till förskola eller fritids i den omfattning som föräldrarna söker jobb. Motiveringen är att kommunens ambition bör vara att möta föräldrars behov genom flexibilitet inom ramen för de 15 timmar som man redan i dag har rätt till.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår kommunstyrelsen att avslå Cecilia Wellemans, (V), motion om att barn till arbetssökande ska ha rätt till förskola eller fritids i den omfattning som föräldrarna söker jobb. Motiveringen är att kommunens ambition bör vara att möta föräldrars behov genom flexibilitet inom ramen för de 15 timmar som man redan i dag har rätt till.