01 dec 2015 10:19

01 dec 2015 10:19

Ny ersättare i kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Stefan Larssons, (KD), begäran om att få bli befriad från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen på grund av att han arbetar på annan ort beviljades av fullmäktige. Till ny ersättare utsåg kommunfullmäktige KD:s Barbro Lund.

Stefan Larssons, (KD), begäran om att få bli befriad från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen på grund av att han arbetar på annan ort beviljades av fullmäktige. Till ny ersättare utsåg kommunfullmäktige KD:s Barbro Lund.