03 feb 2016 17:09

03 feb 2016 17:09

Restaurang får kritik för matkylning

MÖS: Måste utbildas

När den ordinarie personalen inte var i tjänst behandlades livsmedel inte rätt vid nedkylning. Mös uppmanar därför ägaren att utbilda all personal.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Miljönämnden Östra Skaraborg uppmanar restaurangägaren att inom fyra veckor ha instruerat all personal i köket, så att de har tillräckliga kunskaper för att hantera livsmedel på rätt sätt.

Det var den 27 januari som Mös vid en kontroll konstaterade att personalen inte hade tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Vid kontrollen stod flera bleck med mat ovanpå varandra i en kyl där andra livsmedel förvarades och vikarierande personal gjorde inga temperaturkontroller vid nedkylningen av maten.

Miljönämnden Östra Skaraborg uppmanar restaurangägaren att inom fyra veckor ha instruerat all personal i köket, så att de har tillräckliga kunskaper för att hantera livsmedel på rätt sätt.

Det var den 27 januari som Mös vid en kontroll konstaterade att personalen inte hade tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Vid kontrollen stod flera bleck med mat ovanpå varandra i en kyl där andra livsmedel förvarades och vikarierande personal gjorde inga temperaturkontroller vid nedkylningen av maten.