18 feb 2016 08:59

18 feb 2016 08:59

Budget 2017

UPPDRAGSRAMAR

Processen för budgetarbetet 2017 är i gång. I veckan skickade kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning ut nämndernas uppdragsramar.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Indexuppräkningen är på två procent och det enda som sticker ut redan nu är att barn och utbildningsnämnden får 4,7 miljoner i extra tilldelning för att klara av de ökade kraven på förskolan och grundskolan. I juni klubbar kommunfullmäktige nämndernas ramar och i november tar fullmäktige ställning till detaljbudgetar och investeringar.

Indexuppräkningen är på två procent och det enda som sticker ut redan nu är att barn och utbildningsnämnden får 4,7 miljoner i extra tilldelning för att klara av de ökade kraven på förskolan och grundskolan. I juni klubbar kommunfullmäktige nämndernas ramar och i november tar fullmäktige ställning till detaljbudgetar och investeringar.