09 mar 2016 17:12

09 mar 2016 17:12

Minusresultat för Barn- och utbildningsnämnden

KSAU

Barn och utbildningsnämnden minskade sakta men säkert sina röda siffror 2015.

Delårsbokslutet visade minus 8,7 miljoner, prognosen i september minus 7,4 miljoner och i bokslutet som presenterats för ksau landade nämnden på minus 3,9 miljoner.

Delårsbokslutet visade minus 8,7 miljoner, prognosen i september minus 7,4 miljoner och i bokslutet som presenterats för ksau landade nämnden på minus 3,9 miljoner.