01 apr 2016 16:55

01 apr 2016 16:55

Nu sopas det!

GATORNA

Just nu sopas Tibros gator rena från vinterns sand och rullgrus.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Det gäller för alla att vara observanta på de tillfälliga vägskyltar som satts upp runt om i tätorten. Vissa tider får man inte parkera på sin vanliga p-plats eftersom sopmaskinen behöver komma fram och göra vårfint överallt.

Det gäller för alla att vara observanta på de tillfälliga vägskyltar som satts upp runt om i tätorten. Vissa tider får man inte parkera på sin vanliga p-plats eftersom sopmaskinen behöver komma fram och göra vårfint överallt.