04 apr 2016 17:59

04 apr 2016 17:59

SD-motion avslogs

FULLMÄKTIGE

Fullmäktige avslog SD:s motion om att Tibro i sina lokala ordningsföreskrifter ska införa att tillstånd krävs för insamling av pengar på offentliga platser.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Avslaget grundas på att det saknas laglig grund för att införa en föreskrift i den lokala ordningsföreskrifter om krav på tillstånd för tiggeri. SD:s Åse Nicklasson och Stefan Eriksson yrkade ändå bifall till motionen.

Avslaget grundas på att det saknas laglig grund för att införa en föreskrift i den lokala ordningsföreskrifter om krav på tillstånd för tiggeri. SD:s Åse Nicklasson och Stefan Eriksson yrkade ändå bifall till motionen.