25 apr 2016 22:00

25 apr 2016 22:00

Nej till mer belysning

FULLMÄKTIGE: Medborgarförslag om vägen mellan Fagersanna och Ransberg

Tibro fullmäktige röstade ned Johanna Erikssons medborgarförslag om gatubelysning på sträckan Ransbergs skola till befintlig belysning i Fagersanna tätort. Voteringen slutade 17-15 för avslag, men flera partier reserverade sig mot beslutet.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Johanna Eriksson jobbar som lärare på Ransbergs skola och vet vilken väg skolbarnen har till sin skola.

I fullmäktige höll hon ett engagerat brandtal för sitt förslag och var nära att få med sig fullmäktige i omröstningen. Sifforna blev 17 mot och 15 för. Tre ordinarie ledamöter saknades och dessa var från MP, M och SD.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var avslag på medborgarförslaget med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens utredning om kostnaden på 1 miljon, den årliga driftkostnaden på 25 000 kronor och att belysning är Trafikverkets ansvar.

I kommunstyrelse yrkade Alda Danial (L), Andreas Dahlborg (L), Åse Nicklasson (SD) och PeO Andersson (M) på bifall till medborgarförslaget och reserverar sig mot beslutet.

I fullmäktige stöddes medborgarförslaget av dessa partiers företrädare.

Främsta vapendragare för förslaget är Tibros oppositionsråd Alda Danial (L):

– Jag vill att belysningen kommer med i budgeten 2017. Gör det inte det tänker jag driva frågan till budgetarbetet 2018.

Johanna Eriksson jobbar som lärare på Ransbergs skola och vet vilken väg skolbarnen har till sin skola.

I fullmäktige höll hon ett engagerat brandtal för sitt förslag och var nära att få med sig fullmäktige i omröstningen. Sifforna blev 17 mot och 15 för. Tre ordinarie ledamöter saknades och dessa var från MP, M och SD.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var avslag på medborgarförslaget med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens utredning om kostnaden på 1 miljon, den årliga driftkostnaden på 25 000 kronor och att belysning är Trafikverkets ansvar.

I kommunstyrelse yrkade Alda Danial (L), Andreas Dahlborg (L), Åse Nicklasson (SD) och PeO Andersson (M) på bifall till medborgarförslaget och reserverar sig mot beslutet.

I fullmäktige stöddes medborgarförslaget av dessa partiers företrädare.

Främsta vapendragare för förslaget är Tibros oppositionsråd Alda Danial (L):

– Jag vill att belysningen kommer med i budgeten 2017. Gör det inte det tänker jag driva frågan till budgetarbetet 2018.