01 aug 2016 13:33

01 aug 2016 13:33

Ingen åtgärd för sovande personal

VÅRD

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att inte vidta några åtgärder efter en lex Sarah anmälan gjord av socialnämnden i Tibro kommun angående missförhållande på särskilt boende.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Anmälan gällde bristande hantering vid att besvara larm eftersom nattpersonalen vilade/sov under sitt arbetspass. IVO menar att åtgärder redan gjorts för att avhjälpa dröjsmål och för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Anmälan gällde bristande hantering vid att besvara larm eftersom nattpersonalen vilade/sov under sitt arbetspass. IVO menar att åtgärder redan gjorts för att avhjälpa dröjsmål och för att förhindra att något liknande inträffar igen.