17 sep 2016 06:00

17 sep 2016 06:00

Fjortonde plats i landet för Tibro

NYTT INDEX: Energiförbrukning

Tibro kommun hamnar på fjortonde plats i ett nytt energiindex som mäter energiförbrukningen i fastigheter.

Energiindexet rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter förbrukar per invånare. Ju lägre energianvändning desto högre placering.

Tibro hamnar här på en fjortondeplats med en förbrukning på 8,2 MWh per invånare. Det motsvarar mängden energi som produceras i 54 m2 solceller.

Den genomsnittliga energiförbrukningen i svenska fastigheter är 13,3 MWh per invånare.

I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen åt till att värma och kyla fastigheter.

Mats Bjelkevik, ordförande i Near4you säger i ett pressmeddelande:

– Med energiindexet vill vi uppmärksamma att fastigheter står för en väldigt stor del av energiförbrukningen i samhället och att det finns betydande lokala variationer.

– Fastighetssektorn behöver ta ett större ansvar om vi ska klara klimatmålet på 1,5 graders uppvärmning.

Sedan 2004 har energiförbrukningen i fastigheter per invånare minskat med 28 procent i Tibro medan riket som helhet minskat energiförbrukningen med 12 procent under samma period.

Energiindexet rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter förbrukar per invånare. Ju lägre energianvändning desto högre placering.

Tibro hamnar här på en fjortondeplats med en förbrukning på 8,2 MWh per invånare. Det motsvarar mängden energi som produceras i 54 m2 solceller.

Den genomsnittliga energiförbrukningen i svenska fastigheter är 13,3 MWh per invånare.

I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen åt till att värma och kyla fastigheter.

Mats Bjelkevik, ordförande i Near4you säger i ett pressmeddelande:

– Med energiindexet vill vi uppmärksamma att fastigheter står för en väldigt stor del av energiförbrukningen i samhället och att det finns betydande lokala variationer.

– Fastighetssektorn behöver ta ett större ansvar om vi ska klara klimatmålet på 1,5 graders uppvärmning.

Sedan 2004 har energiförbrukningen i fastigheter per invånare minskat med 28 procent i Tibro medan riket som helhet minskat energiförbrukningen med 12 procent under samma period.