08 jun 2018 10:56

08 jun 2018 10:57

Vi köper hela hem och dödsbon kontant

Auktionist Åke Rutgersson