14 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Bygg nytt psykiatrihus i Falköping

Gunilla Druve Jansson (C):

Det är dags att satsa på den psykiatriska vården i Skaraborg för att kunna knyta till oss den personal som vi så väl behöver för att kunna möta de behov som finns. Psykiatrin har enligt min mening fått stå tillbaka allt för länge. Även om mycket har hänt rent behandlingsmässigt de senaste 10-20 åren, ligger satsningarna på lokaler, forskning och utveckling långt efter den somatiska vården. Ett nytt psykiatrihus i Falköping är en av de delar som måste till snarast, för att kunna bedriva och utveckla en modern psykiatri vid Skaraborgs Sjukhus.

Personalen gör ett fantastiskt jobb med de förutsättningar de har. Tillsättningar av tjänster är svår, både på grund av att det finns brist på psykiatriker i Sverige, men också på grund av vilka signaler vi skickar genom hur vi prioriterar sjukvårdens resurser. Om vi inte skapar förutsättningar för personalen att bedriva en god och kvalitativ vård, hur ska vi då lyckas att rekrytera personal som är den viktigaste komponenten i sjukvården. Ett nytt psykiatrihus behövs för att ge patienter en värdig vårdmiljö, men också för att locka personal att arbeta kvar inom psykiatrin i Falköping. Centerpartiet anser att personer med behov av den psykiatriska vården, ska ha samma rätt till en bra vårdmiljö som personer med somatiska sjukdomar.

I Göteborg har man efter nybygget som gjorts där sett stora förbättringar. Det handlar om rekrytering av personal, men också hur tidigare utåtagerande patienter är lugnare i den fina vårdmiljön som finns runt omkring dem, vilket underlättar både vård och behandling.

Även om vårdmiljön är av stor vikt, så är kontakten mellan vårdtagare och behandlare det absolut viktigaste. Vård och behandling bygger till stor del på respekt, och förtroende mellan patient och behandlare, vilket är lika viktigt som valet av behandlingsmetod. Centerpartiet anser därför att personer med behov av den psykiatriska öppenvården, ska ha samma valfrihet att välja vårdaktör som personer med somatiska sjukdomar/behov. Genom att öppna upp för fler vårdgivare inom öppenvårdspsykiatrin, precis som vi gjort med vårdcentralerna, där krav på kompetens och kvalitet är densamma, kan vi öka patientmakten hos personer med psykisk sjukdom.

Centerpartiet vill därför införa vårdval inom psykiatriska öppenvården, för att den patientgruppen ofta hamnar sist lyfts upp och kraven på god vård med hög kvalitet sätts högst upp på dagordningen.

Det är dags att satsa på den psykiatriska vården i Skaraborg för att kunna knyta till oss den personal som vi så väl behöver för att kunna möta de behov som finns. Psykiatrin har enligt min mening fått stå tillbaka allt för länge. Även om mycket har hänt rent behandlingsmässigt de senaste 10-20 åren, ligger satsningarna på lokaler, forskning och utveckling långt efter den somatiska vården. Ett nytt psykiatrihus i Falköping är en av de delar som måste till snarast, för att kunna bedriva och utveckla en modern psykiatri vid Skaraborgs Sjukhus.

Personalen gör ett fantastiskt jobb med de förutsättningar de har. Tillsättningar av tjänster är svår, både på grund av att det finns brist på psykiatriker i Sverige, men också på grund av vilka signaler vi skickar genom hur vi prioriterar sjukvårdens resurser. Om vi inte skapar förutsättningar för personalen att bedriva en god och kvalitativ vård, hur ska vi då lyckas att rekrytera personal som är den viktigaste komponenten i sjukvården. Ett nytt psykiatrihus behövs för att ge patienter en värdig vårdmiljö, men också för att locka personal att arbeta kvar inom psykiatrin i Falköping. Centerpartiet anser att personer med behov av den psykiatriska vården, ska ha samma rätt till en bra vårdmiljö som personer med somatiska sjukdomar.

I Göteborg har man efter nybygget som gjorts där sett stora förbättringar. Det handlar om rekrytering av personal, men också hur tidigare utåtagerande patienter är lugnare i den fina vårdmiljön som finns runt omkring dem, vilket underlättar både vård och behandling.

Även om vårdmiljön är av stor vikt, så är kontakten mellan vårdtagare och behandlare det absolut viktigaste. Vård och behandling bygger till stor del på respekt, och förtroende mellan patient och behandlare, vilket är lika viktigt som valet av behandlingsmetod. Centerpartiet anser därför att personer med behov av den psykiatriska öppenvården, ska ha samma valfrihet att välja vårdaktör som personer med somatiska sjukdomar/behov. Genom att öppna upp för fler vårdgivare inom öppenvårdspsykiatrin, precis som vi gjort med vårdcentralerna, där krav på kompetens och kvalitet är densamma, kan vi öka patientmakten hos personer med psykisk sjukdom.

Centerpartiet vill därför införa vårdval inom psykiatriska öppenvården, för att den patientgruppen ofta hamnar sist lyfts upp och kraven på god vård med hög kvalitet sätts högst upp på dagordningen.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.