14 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Låt föräldrarna själva bestämma

Annika Eclund (KD):

Föräldraförsäkringen möjliggör för svenska småbarnsföräldrar att vara med sina små barn. Det är något vi skall vara stolta över och något som Kristdemokraterna värnar och gärna vill se en utveckling av.

Föräldrarna får idag lika många dagar vardera inom ramen för föräldraförsäkringen men har friheten att överlåta dagarna till varandra. Detta beslut hör inte hemma någon annanstans än hos föräldrarna själva.

När flera partier nu ställer krav på kvotering handlar det enbart om att göra om den flexibla föräldraförsäkringen till en tvingad uppdelning. Kommer inte flexibiliteten finnas för vare sig kvinnor eller män att överlämna dagar av föräldraförsäkringen till sin partner kommer dagarna som barnen är hemma med sina föräldrar drastiskt minska. Alla har olika förutsättningar och familjer ser olika ut. Det finns yrken (egenföretagare, lantbrukare med flera) där det inte går att den ena partnern stannar hemma.

Vi skall komma ihåg att försäkringen är knuten till barnet för att barnet ska kunna tas omhand av föräldrarna – inte för att användas som ett verktyg i jämställdhetsdebatten. Vi vill alla ha ett jämställt samhälle. Och jämställdhet når vi genom morötter snarare än med piska. Att kvinnor i större utsträckning än män tar tillvara den unika generositet svensk föräldraförsäkring erbjuder är inte det stora problemet, fokus måste riktas mot alla de män som inte gör det. Där ligger snarare själva problematiken. Ett mer jämställt samhälle får vi när män i större utsträckning förstår att uppskatta det fantastiska i att få vara med sina barn. Och den dagen kommer. Fram till dess ska varje enskild familj ha makten över vardagen. De ska själva få bestämma över hur de vill att de viktiga småbarnsåren ska utformas. Det gör de själva bäst kring köksbordet, utan att bli dikterade av klåfingriga politiker om hur deras barn fungerar och vad som är bäst för dem i deras vardag.

Föräldraförsäkringen möjliggör för svenska småbarnsföräldrar att vara med sina små barn. Det är något vi skall vara stolta över och något som Kristdemokraterna värnar och gärna vill se en utveckling av.

Föräldrarna får idag lika många dagar vardera inom ramen för föräldraförsäkringen men har friheten att överlåta dagarna till varandra. Detta beslut hör inte hemma någon annanstans än hos föräldrarna själva.

När flera partier nu ställer krav på kvotering handlar det enbart om att göra om den flexibla föräldraförsäkringen till en tvingad uppdelning. Kommer inte flexibiliteten finnas för vare sig kvinnor eller män att överlämna dagar av föräldraförsäkringen till sin partner kommer dagarna som barnen är hemma med sina föräldrar drastiskt minska. Alla har olika förutsättningar och familjer ser olika ut. Det finns yrken (egenföretagare, lantbrukare med flera) där det inte går att den ena partnern stannar hemma.

Vi skall komma ihåg att försäkringen är knuten till barnet för att barnet ska kunna tas omhand av föräldrarna – inte för att användas som ett verktyg i jämställdhetsdebatten. Vi vill alla ha ett jämställt samhälle. Och jämställdhet når vi genom morötter snarare än med piska. Att kvinnor i större utsträckning än män tar tillvara den unika generositet svensk föräldraförsäkring erbjuder är inte det stora problemet, fokus måste riktas mot alla de män som inte gör det. Där ligger snarare själva problematiken. Ett mer jämställt samhälle får vi när män i större utsträckning förstår att uppskatta det fantastiska i att få vara med sina barn. Och den dagen kommer. Fram till dess ska varje enskild familj ha makten över vardagen. De ska själva få bestämma över hur de vill att de viktiga småbarnsåren ska utformas. Det gör de själva bäst kring köksbordet, utan att bli dikterade av klåfingriga politiker om hur deras barn fungerar och vad som är bäst för dem i deras vardag.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.