20 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Rösta för skolan

:

SKOLPOLITIK. Nu har vi snart skolstart för våra barn och unga. Många börjar sitt första skolår med allt vad det innebär i drömmar och spänning. Framtiden formas av föräldrar till våra barn men även lärarna i skolan har en viktig betydelse för framförallt kunskapsbyggandet. Skolan har ett ansvar att ta vara på varje enskilts barns möjligheter och utveckla det så långt det går. Skolperioden går inte i repris utan måste vara så bra som går för varje enskilt barn. Läraren är den avgörande faktorn för hur det går för eleverna i skolan. Därför prioriterar Folkpartiet satsningar på att höja läraryrkets status. Tack vare Folkpartiet startar skolåret med 14 000 förstelärare som får cirka 5 000 kronor mer i lön; en löneökning som helt betalas av staten. Folkpartiet kommer i höst att se till att det blir ytterligare 10 000 fler förstelärare i landet. Förstelärarreformen är en av många reformer för att höja läraryrkets status och kompetens.

Fler speciallärare behövs i skolan och därför ska fler speciallärare utbildas så att fler elever ska kunna få stöd i skolan. Våra reformer gör att fler söker till lärarutbildningarna. Det är glädjande, för lärare är Sveriges viktigaste yrke. De ger våra barn en god start i livet och därför ska lärare också ha bra betalt. Sedan skolan kommunaliserades för drygt tjugo år sedan har resultaten försämrats och läraryrkets status sjunkit. För att få en likvärdig skola går staten redan i dag in och styr och fördelar ut pengar som stöd. Vi vill ta nästa steg i att göra skolan likvärdig för alla och därför anser vi att staten behöver ta tillbaka huvudansvaret för skolan.

Pär Johnson (FP) Riksdagskandidat

SKOLPOLITIK. Nu har vi snart skolstart för våra barn och unga. Många börjar sitt första skolår med allt vad det innebär i drömmar och spänning. Framtiden formas av föräldrar till våra barn men även lärarna i skolan har en viktig betydelse för framförallt kunskapsbyggandet. Skolan har ett ansvar att ta vara på varje enskilts barns möjligheter och utveckla det så långt det går. Skolperioden går inte i repris utan måste vara så bra som går för varje enskilt barn. Läraren är den avgörande faktorn för hur det går för eleverna i skolan. Därför prioriterar Folkpartiet satsningar på att höja läraryrkets status. Tack vare Folkpartiet startar skolåret med 14 000 förstelärare som får cirka 5 000 kronor mer i lön; en löneökning som helt betalas av staten. Folkpartiet kommer i höst att se till att det blir ytterligare 10 000 fler förstelärare i landet. Förstelärarreformen är en av många reformer för att höja läraryrkets status och kompetens.

Fler speciallärare behövs i skolan och därför ska fler speciallärare utbildas så att fler elever ska kunna få stöd i skolan. Våra reformer gör att fler söker till lärarutbildningarna. Det är glädjande, för lärare är Sveriges viktigaste yrke. De ger våra barn en god start i livet och därför ska lärare också ha bra betalt. Sedan skolan kommunaliserades för drygt tjugo år sedan har resultaten försämrats och läraryrkets status sjunkit. För att få en likvärdig skola går staten redan i dag in och styr och fördelar ut pengar som stöd. Vi vill ta nästa steg i att göra skolan likvärdig för alla och därför anser vi att staten behöver ta tillbaka huvudansvaret för skolan.

Pär Johnson (FP) Riksdagskandidat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.