22 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Det räcker inte med tomma ord

:

Replik till Observant.

VÅRD. Att allt fler unga mår psykiskt dåligt är ju knappast något som är omtvistat. Så sent som för en månad sedan kunde SVT rapportera att andelen unga med psykiska problem som oro, ångest eller sömnproblem nästan har trefaldigats sedan 90-talets början enligt forskning vid Karolinska Institutet.

Idag vittnar personal inom skola, barnomsorg, socialtjänst och inte minst inom primärvården och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) om en stor arbetsbelastning. Man inte får det stöd och de resurser man behöver för att fånga upp de barn och ungdomar som mår dåligt i tid. Man vittnar om att många unga mår så dåligt att man inte ens hinner utreda dem, utan ställer sitt hopp till att vuxenpsykiatrin tar hand om dem när de blivit tillräckligt gamla - och tillräckligt sjuka. Psykiatrin dras med stora problem i Göteborgsområdet, i Borås och i Skövde.

Jag som moderat kommer aldrig kunna förlika mig med att unga människor med hela livet framför sig, väljer att avsluta det i tidig ålder. Därför har vi från moderat håll också drivit frågor kopplade till den psykiska ohälsan bland barn och unga i 10 års tid. Vi har lagt en rad förslag om mobila team, förstärkningar av skolhälsovården och stöttning av sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Allt för att problemen ska upptäckas så tidigt som möjligt och barnen få hjälp, kanske utan medicinering och innan den psykiska ohälsan övergått i psykisk sjukdom.

För finna verktygen att hjälpa barn och unga med olika sorters psykiska ohälsa och öka kapaciteten att ta emot unga människor i vården måste alla nivåer agera tillsammans. Om alla barn och unga ska kunna känna att de lever ett meningsfullt liv, räcker det inte med tomma ord och uteblivna satsningar från den rödgröna regionledningen.

Gunilla Levén (M) Oppositionsråd Västra Götalandsregionen

Replik till Observant.

VÅRD. Att allt fler unga mår psykiskt dåligt är ju knappast något som är omtvistat. Så sent som för en månad sedan kunde SVT rapportera att andelen unga med psykiska problem som oro, ångest eller sömnproblem nästan har trefaldigats sedan 90-talets början enligt forskning vid Karolinska Institutet.

Idag vittnar personal inom skola, barnomsorg, socialtjänst och inte minst inom primärvården och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) om en stor arbetsbelastning. Man inte får det stöd och de resurser man behöver för att fånga upp de barn och ungdomar som mår dåligt i tid. Man vittnar om att många unga mår så dåligt att man inte ens hinner utreda dem, utan ställer sitt hopp till att vuxenpsykiatrin tar hand om dem när de blivit tillräckligt gamla - och tillräckligt sjuka. Psykiatrin dras med stora problem i Göteborgsområdet, i Borås och i Skövde.

Jag som moderat kommer aldrig kunna förlika mig med att unga människor med hela livet framför sig, väljer att avsluta det i tidig ålder. Därför har vi från moderat håll också drivit frågor kopplade till den psykiska ohälsan bland barn och unga i 10 års tid. Vi har lagt en rad förslag om mobila team, förstärkningar av skolhälsovården och stöttning av sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Allt för att problemen ska upptäckas så tidigt som möjligt och barnen få hjälp, kanske utan medicinering och innan den psykiska ohälsan övergått i psykisk sjukdom.

För finna verktygen att hjälpa barn och unga med olika sorters psykiska ohälsa och öka kapaciteten att ta emot unga människor i vården måste alla nivåer agera tillsammans. Om alla barn och unga ska kunna känna att de lever ett meningsfullt liv, räcker det inte med tomma ord och uteblivna satsningar från den rödgröna regionledningen.

Gunilla Levén (M) Oppositionsråd Västra Götalandsregionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.