23 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Varje dag utförs det underverk i svensk skola

Det är mycket tyckande kring skolan dessa dagar. En del mer välgrundade än andra. Jag är bekymrad över den svartmålning som sker av skolan.

Artikeln skriven av två medlemmar i Lärarnas riksförbund i SLA den 18 augusti är ett exempel på detta. De beskriver en skola i fritt fall. Hur roligt kan det vara att gå tillbaka till en ny termin för elever och lärare när deras arbetsplats beskrivs på ett så nedvärderande sätt? Som lärare och skolpolitiker vet jag att det varje dag utförs underverk i svensk skola. Det måste också komma fram i debatten.

Kristdemokraterna och allianspartierna har genomfört många reformer som på sikt kommer att lyfta skolresultaten. Enligt regeringens utredare kommer det att ta mellan åtta och tio år innan Alliansens skolpolitik slår igenom fullt ut. Men det finns stora utmaningar kvar. Pisa-mätningarna pekar på att den främsta orsaken till de sjunkande skolresultaten är att elever lämnats för mycket åt sitt eget lärande. Jag menar att lärarens roll måste uppvärderas. Lärare ska inte reduceras till handledare utan ska vara den som leder lektionen och är proffs på sitt ämnesområde.

Det är oroväckande att läsförståelsen står för det största tappet i kunskapsmätningarna. Läsning ligger till grund för all annan inlärning. Att kunna läsa och att erövra språket är också en fråga om att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Kristdemokraterna vill utöka antalet lärarledda undervisningstimmar i svenska med fokus på läsning. I detta sammanhang har föräldrar en viktig roll genom att introducera högläsning, biblioteksbesök och uppmuntra till läsning tidigt i livet.

Jag brinner för de elever som är i behov av särskilt stöd men som inte får den hjälp de behöver och som de har rätt till. Det behövs olika lösningar när det kommer till vilka undervisningsmetoder som passar elever bäst. Framför allt behövs fler utbildade speciallärare för att garantera att eleverna blir undervisade av lärare med rätt kompetens. För att fylla platserna på speciallärarprogrammet vill Kristdemokraterna genomföra ett speciallärarlyft.

Ekonomiskt sett får de flesta barn det bättre, men rotlöshet, ångest, psykisk ohälsa och bristande framtidstro är vardag för allt för många. I detta sammanhang har skolans elevhälsa en viktig roll. Jag vill satsa mer på elevhälsan och garantera att eleverna kan få kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Jag vill även se fler trygga vuxna i skolmiljön som exempelvis klassmorfar och rastvakter för att motverka mobbning och trakasserier.

Artikelförfattarna Österström och Fredriksson förklarar alla skolans problem med kommunaliseringen som beslutades av S och V på 90-talet. Men att driva frågan om återförstatligande nu skulle inte ge skolan den arbetsro som behövs. Återförstatligande är inte en enkel åtgärd som snabbt löser skolans utmaningar. Vi är dock positiva till att ompröva skolans huvudmannaskap i det fall om alliansregeringens reformer inte får den positivt förväntade effekt på skolans resultat och lärarnas status.

Artikeln skriven av två medlemmar i Lärarnas riksförbund i SLA den 18 augusti är ett exempel på detta. De beskriver en skola i fritt fall. Hur roligt kan det vara att gå tillbaka till en ny termin för elever och lärare när deras arbetsplats beskrivs på ett så nedvärderande sätt? Som lärare och skolpolitiker vet jag att det varje dag utförs underverk i svensk skola. Det måste också komma fram i debatten.

Kristdemokraterna och allianspartierna har genomfört många reformer som på sikt kommer att lyfta skolresultaten. Enligt regeringens utredare kommer det att ta mellan åtta och tio år innan Alliansens skolpolitik slår igenom fullt ut. Men det finns stora utmaningar kvar. Pisa-mätningarna pekar på att den främsta orsaken till de sjunkande skolresultaten är att elever lämnats för mycket åt sitt eget lärande. Jag menar att lärarens roll måste uppvärderas. Lärare ska inte reduceras till handledare utan ska vara den som leder lektionen och är proffs på sitt ämnesområde.

Det är oroväckande att läsförståelsen står för det största tappet i kunskapsmätningarna. Läsning ligger till grund för all annan inlärning. Att kunna läsa och att erövra språket är också en fråga om att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Kristdemokraterna vill utöka antalet lärarledda undervisningstimmar i svenska med fokus på läsning. I detta sammanhang har föräldrar en viktig roll genom att introducera högläsning, biblioteksbesök och uppmuntra till läsning tidigt i livet.

Jag brinner för de elever som är i behov av särskilt stöd men som inte får den hjälp de behöver och som de har rätt till. Det behövs olika lösningar när det kommer till vilka undervisningsmetoder som passar elever bäst. Framför allt behövs fler utbildade speciallärare för att garantera att eleverna blir undervisade av lärare med rätt kompetens. För att fylla platserna på speciallärarprogrammet vill Kristdemokraterna genomföra ett speciallärarlyft.

Ekonomiskt sett får de flesta barn det bättre, men rotlöshet, ångest, psykisk ohälsa och bristande framtidstro är vardag för allt för många. I detta sammanhang har skolans elevhälsa en viktig roll. Jag vill satsa mer på elevhälsan och garantera att eleverna kan få kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Jag vill även se fler trygga vuxna i skolmiljön som exempelvis klassmorfar och rastvakter för att motverka mobbning och trakasserier.

Artikelförfattarna Österström och Fredriksson förklarar alla skolans problem med kommunaliseringen som beslutades av S och V på 90-talet. Men att driva frågan om återförstatligande nu skulle inte ge skolan den arbetsro som behövs. Återförstatligande är inte en enkel åtgärd som snabbt löser skolans utmaningar. Vi är dock positiva till att ompröva skolans huvudmannaskap i det fall om alliansregeringens reformer inte får den positivt förväntade effekt på skolans resultat och lärarnas status.

  • Annika Eclund (KD)skolpolitisk talesperson riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.