25 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Nytt skatteförslag sätter krokben för byggandet

Bostadsbristen i våra svenska städer är skriande, och det är inte annorlunda i Skaraborg. Även om det byggs ganska intensivt på sina håll täcker det ändå inte de enorma behoven.

Det förslag företagsskattekommittén presenterade i juni befarar vi försvårar situationen ännu mer, om det går igenom blir det ännu dyrare att bygga nya bostäder. Risken är att byggtakten avstannar helt. En redan ansträngd situation på bostadsmarknaden blir då ännu svårare. Ytterst drabbas alla de människor som redan idag står i bostadskö, bor i andra hand eller fortfarande hos föräldrarna för att de inte får tag på en egen bostad.

Förslaget är skatteneutralt och ger inte mer skatteintäkter till staten, istället kommer kostnaderna att omfördelas. För ett företag med små skulder kan den föreslagna förändringen vara gynnsam. Men de företag som är högst belånade, det vill säga de fastighetsföretag som är beredda att ta mer lån för att kunna bygga fler bostäder, drabbas hårdast. Eftersom avkastningen från den löpande verksamheten är relativt låg utgör räntan en tung post. Om avdragsmöjligheterna försämras slår det hårt mot branschens möjligheter att beställa och förvalta fastigheter. Det kan liknas vid att förbjuda tjänsteföretag att göra avdrag för sina lönekostnader. Ska vi bygga bort bostadsbristen måste de privata och allmännyttiga bostadsföretagen ges rätt förutsättningar. Företagsskattekommittén förslag går i precis motsatt riktning.

Framförallt är det nya hyresrätter som behövs eftersom inte alla människor varken vill eller kan låna pengar till att köpa. Vi menar att om möjligheten att göra ränteavdrag tas bort försvinner också incitamenten hos många små och medelstora fastighetsföretag att öka belåningen för att bygga mer och nytt. De stora renoveringsbehoven i många miljonprogramsområden befarar vi också kommer att bli dyrare och svårare att finansiera.

Som branschorganisation får vi yttra oss om Företagsskattekommitténs förslag när det går ut på remiss i höst. Sedan kommer beslutet så småningom att fattas av riksdagen och förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Det talas mycket om bostadsbristen och hur den försvårar utveckling och stoppar människors ambitioner. Det finns mycket som kan göras för att underlätta och det är där kraften behöver fokuseras, inte på att skapa ännu fler hinder. Det här behöver stoppas nu. Rakt ner i papperskorgen.

Mattias Peterson

ansvarig näringspolitik

Fastighetsägarna Skaraborg

Det förslag företagsskattekommittén presenterade i juni befarar vi försvårar situationen ännu mer, om det går igenom blir det ännu dyrare att bygga nya bostäder. Risken är att byggtakten avstannar helt. En redan ansträngd situation på bostadsmarknaden blir då ännu svårare. Ytterst drabbas alla de människor som redan idag står i bostadskö, bor i andra hand eller fortfarande hos föräldrarna för att de inte får tag på en egen bostad.

Förslaget är skatteneutralt och ger inte mer skatteintäkter till staten, istället kommer kostnaderna att omfördelas. För ett företag med små skulder kan den föreslagna förändringen vara gynnsam. Men de företag som är högst belånade, det vill säga de fastighetsföretag som är beredda att ta mer lån för att kunna bygga fler bostäder, drabbas hårdast. Eftersom avkastningen från den löpande verksamheten är relativt låg utgör räntan en tung post. Om avdragsmöjligheterna försämras slår det hårt mot branschens möjligheter att beställa och förvalta fastigheter. Det kan liknas vid att förbjuda tjänsteföretag att göra avdrag för sina lönekostnader. Ska vi bygga bort bostadsbristen måste de privata och allmännyttiga bostadsföretagen ges rätt förutsättningar. Företagsskattekommittén förslag går i precis motsatt riktning.

Framförallt är det nya hyresrätter som behövs eftersom inte alla människor varken vill eller kan låna pengar till att köpa. Vi menar att om möjligheten att göra ränteavdrag tas bort försvinner också incitamenten hos många små och medelstora fastighetsföretag att öka belåningen för att bygga mer och nytt. De stora renoveringsbehoven i många miljonprogramsområden befarar vi också kommer att bli dyrare och svårare att finansiera.

Som branschorganisation får vi yttra oss om Företagsskattekommitténs förslag när det går ut på remiss i höst. Sedan kommer beslutet så småningom att fattas av riksdagen och förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Det talas mycket om bostadsbristen och hur den försvårar utveckling och stoppar människors ambitioner. Det finns mycket som kan göras för att underlätta och det är där kraften behöver fokuseras, inte på att skapa ännu fler hinder. Det här behöver stoppas nu. Rakt ner i papperskorgen.

Mattias Peterson

ansvarig näringspolitik

Fastighetsägarna Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.