25 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:17

Kanske skulle vi lära av Norge?

Med anledning av insändaren signerad "Vän av ordning". Självklart ska den bäst lämpade få jobbet oavsett t ex kön. Om så vore fallet tolkar jag SCB:s statistik över kvinnor och män i näringslivet (2013) att kvinnor inte alls är lika lämpliga att vara med och styra eftersom kvinnor bara är representerade i bolagsstyrelser med en knapp fjärdedel.

Det borde vara självklart att alla människor är rättvist representerade och ges möjlighet att vara med och påverka. I samma rapport kan jag dock läsa att kvinnor i samma bolag i alla fall utgör hälften av arbetskraften, skönt att vara betrodd med något. Kanske skulle vi lära av Norge? Där har man en kvoteringslag som gett strax över 40 procent kvinnor i de bolagsstyrelser som omfattas av lagen. Forskning visar att dessa styrelser föryngrats och fått en rejäl kompetenshöjning.

Att flickor har bättre betyg än pojkar är väl känt. Skolverkets betygsstatistik visar att flickors betyg stiger medan pojkarnas betyg är oförändrade. Det framkommer också att färre pojkar är behöriga att läsa vidare på gymnasiet. Detta är ett misslyckande för skolan som självklart ska kunna ge alla barn samma möjlighet till bra och väl anpassad utbildning. Visst vore det bra om alla hade samma chans att läsa vidare på gymnasium, högskola och universitet oavsett kön? Att skylla på pojkarnas ”dataspelande” känns både tramsigt och omodernt då dataspelsbranschen kan vara en framtida karriärmöjlighet för många.

För egen del tänker jag inte sitta hemma och vänta på att ”meningslöst dataspelande” ska förändra könsmaktsordningen. Jag ska gå och rösta och hoppas att fler tycker som jag; att könet inte ska vara avgörande för jobb, karriär, lön, utbildning och betyg. Frågor som i mitt tycke är alldeles för viktiga för att ignorera.

Linda T

Det borde vara självklart att alla människor är rättvist representerade och ges möjlighet att vara med och påverka. I samma rapport kan jag dock läsa att kvinnor i samma bolag i alla fall utgör hälften av arbetskraften, skönt att vara betrodd med något. Kanske skulle vi lära av Norge? Där har man en kvoteringslag som gett strax över 40 procent kvinnor i de bolagsstyrelser som omfattas av lagen. Forskning visar att dessa styrelser föryngrats och fått en rejäl kompetenshöjning.

Att flickor har bättre betyg än pojkar är väl känt. Skolverkets betygsstatistik visar att flickors betyg stiger medan pojkarnas betyg är oförändrade. Det framkommer också att färre pojkar är behöriga att läsa vidare på gymnasiet. Detta är ett misslyckande för skolan som självklart ska kunna ge alla barn samma möjlighet till bra och väl anpassad utbildning. Visst vore det bra om alla hade samma chans att läsa vidare på gymnasium, högskola och universitet oavsett kön? Att skylla på pojkarnas ”dataspelande” känns både tramsigt och omodernt då dataspelsbranschen kan vara en framtida karriärmöjlighet för många.

För egen del tänker jag inte sitta hemma och vänta på att ”meningslöst dataspelande” ska förändra könsmaktsordningen. Jag ska gå och rösta och hoppas att fler tycker som jag; att könet inte ska vara avgörande för jobb, karriär, lön, utbildning och betyg. Frågor som i mitt tycke är alldeles för viktiga för att ignorera.

Linda T

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.