25 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:17

En cementfabrik platsar inte i vår framtidsvision

I mitten av september är det inte bara val. Då kommer Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm besluta om Cementa skall få prövningstillstånd eller inte.

Om inte så ligger domen om nej till fortsatt brytning fast. Cementa gör nu allt för att få ja. I sin överklagan anser Cementa att Mark- och miljödomstolen har begått allvarliga rättegångsfel vid förhandlingarna i Skövde. Cementa anser i sin överklagan att riksintresset för friluftslivet inte är något värt. De mycket stora naturvärdena som Cementas egen utredning visar på kan vi i Skövde enligt Cementa klara oss utan.

Om Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten beviljas kommer Billingens fritidsområde att påverkas. Cementas fastighetsgräns ligger endast 500 meter från Hållsdammen. Det nya brottet på Billingssluttningen kommer att skapa ett över 50 meter hål i nära anslutning till fritidsområdet. Friluftslivet kommer att störas av sprängningar och buller från truckar som kör kalkstenen till fabriken. Folkpartiet anser att det är nu vi måste stoppa Cementas intrång på Billingssluttningen. Cementa kommer att förstöra framtida möjligheter att vidare utveckla området till nytta och glädje både för boende i Skövde och besökare. Att föra in tung industriell verksamhet i detta naturområde är helt fel.

Cementa påstår i sin överklagan att domstolen gav allt för stort utrymme för de, bland andra Folkpartiet, som ville säga nej till brytningen på Billingssluttningen. Vi lovar att även i överdomstolen ta utrymme och visa på de stora bristerna i Cementas argumentering. Folkpartiet skall verka för Skövdes utveckling till en stad med moderna framtidsföretag och en god och hälsosam livsmiljö. En cementfabrik i centrala Skövde platsar inte i vår framtidsvision för vår fina stad.

Douglas Hjalmarsson (FP)

Om inte så ligger domen om nej till fortsatt brytning fast. Cementa gör nu allt för att få ja. I sin överklagan anser Cementa att Mark- och miljödomstolen har begått allvarliga rättegångsfel vid förhandlingarna i Skövde. Cementa anser i sin överklagan att riksintresset för friluftslivet inte är något värt. De mycket stora naturvärdena som Cementas egen utredning visar på kan vi i Skövde enligt Cementa klara oss utan.

Om Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten beviljas kommer Billingens fritidsområde att påverkas. Cementas fastighetsgräns ligger endast 500 meter från Hållsdammen. Det nya brottet på Billingssluttningen kommer att skapa ett över 50 meter hål i nära anslutning till fritidsområdet. Friluftslivet kommer att störas av sprängningar och buller från truckar som kör kalkstenen till fabriken. Folkpartiet anser att det är nu vi måste stoppa Cementas intrång på Billingssluttningen. Cementa kommer att förstöra framtida möjligheter att vidare utveckla området till nytta och glädje både för boende i Skövde och besökare. Att föra in tung industriell verksamhet i detta naturområde är helt fel.

Cementa påstår i sin överklagan att domstolen gav allt för stort utrymme för de, bland andra Folkpartiet, som ville säga nej till brytningen på Billingssluttningen. Vi lovar att även i överdomstolen ta utrymme och visa på de stora bristerna i Cementas argumentering. Folkpartiet skall verka för Skövdes utveckling till en stad med moderna framtidsföretag och en god och hälsosam livsmiljö. En cementfabrik i centrala Skövde platsar inte i vår framtidsvision för vår fina stad.

Douglas Hjalmarsson (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.