26 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

För klimat- och miljöfrågorna är Alliansens politik förödande

debatt:

Visst har alliansen i Skövde gjort mycket som är bra men för klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågorna är deras politik förödande. Dessa frågor behandlas mycket styvmoderligt. Blockpolitiken betyder förlorade år. För att visa upp en enad front utåt låter sig till exempel Folkpartiet och Centern köras över av Moderaterna i en rad frågor som gäller just klimat och miljö.

Det hjälper inte att Centern kallar sig alliansens gröna röst eller att Folkpartiet är emot utökad brytning för Cementa. En röst på de tre små partierna (C, FP, KD) betyder att man säger ja till konservativ moderat politik.

Skövde har goda förutsättningar att bli ledande inom miljö- och klimatarbetet men då behövs tydlighet och ledning. Miljöstrategiskt arbete borde organisatoriskt vara nära ledningen i staben så att det kan genomsyra hela kommunen, alla förvaltningar, nämnder och bolag. Det behövs en grön och hållbar omställning i alla kommunens verksamheter. Så är det inte idag.

Alliansens miljöpolitik duger inte. Det finns inget miljöledningssystem och inget miljöprogram, det saknas hållbarhetsredovisning, det jobbas inte med ständig förbättring och hållbar utveckling. Skövde har halkat ner bland den nedre hälften av Sveriges kommuner i miljörankningen.

Det är för låga mål vad gäller ekologisk mat till skolor och äldreboenden. Det borde finnas fler solceller på kommunens tak. Kommunens egna bilar borde köras med biogas eller el. Skötsel av grönområden borde tänka mer på biologisk mångfald. Man borde låta de grönområden som finns kvar i centrum vara kvar, de kommer att bli än viktigare när vi framöver kommer att se mer extremväder på grund av klimatförändringarna. Ösan och Ömbån är förorenade, bättre rening från reningsverket krävs. Naturskolan har lagts ned och något intresse för att utreda gifter i förskolan finns över huvud taget inte.

Detta är bara några exempel på vad alliansens blockpolitik betyder för Skövde.

Skövde kan bättre.

Miljöpartiet de gröna i Skövde vill modernisera Skövde och bygga ett hållbart samhälle där vi möter klimatutmaningen.

Ge oss din röst så ska vi arbeta för att Skövde ska bli en föregångare i omställningen till en hållbar ekonomi och samhällsutveckling.

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Elisabeth Gustavsson

Jasmin Vizlin

Janette Leinonen

Roger Almgren

Visst har alliansen i Skövde gjort mycket som är bra men för klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågorna är deras politik förödande. Dessa frågor behandlas mycket styvmoderligt. Blockpolitiken betyder förlorade år. För att visa upp en enad front utåt låter sig till exempel Folkpartiet och Centern köras över av Moderaterna i en rad frågor som gäller just klimat och miljö.

Det hjälper inte att Centern kallar sig alliansens gröna röst eller att Folkpartiet är emot utökad brytning för Cementa. En röst på de tre små partierna (C, FP, KD) betyder att man säger ja till konservativ moderat politik.

Skövde har goda förutsättningar att bli ledande inom miljö- och klimatarbetet men då behövs tydlighet och ledning. Miljöstrategiskt arbete borde organisatoriskt vara nära ledningen i staben så att det kan genomsyra hela kommunen, alla förvaltningar, nämnder och bolag. Det behövs en grön och hållbar omställning i alla kommunens verksamheter. Så är det inte idag.

Alliansens miljöpolitik duger inte. Det finns inget miljöledningssystem och inget miljöprogram, det saknas hållbarhetsredovisning, det jobbas inte med ständig förbättring och hållbar utveckling. Skövde har halkat ner bland den nedre hälften av Sveriges kommuner i miljörankningen.

Det är för låga mål vad gäller ekologisk mat till skolor och äldreboenden. Det borde finnas fler solceller på kommunens tak. Kommunens egna bilar borde köras med biogas eller el. Skötsel av grönområden borde tänka mer på biologisk mångfald. Man borde låta de grönområden som finns kvar i centrum vara kvar, de kommer att bli än viktigare när vi framöver kommer att se mer extremväder på grund av klimatförändringarna. Ösan och Ömbån är förorenade, bättre rening från reningsverket krävs. Naturskolan har lagts ned och något intresse för att utreda gifter i förskolan finns över huvud taget inte.

Detta är bara några exempel på vad alliansens blockpolitik betyder för Skövde.

Skövde kan bättre.

Miljöpartiet de gröna i Skövde vill modernisera Skövde och bygga ett hållbart samhälle där vi möter klimatutmaningen.

Ge oss din röst så ska vi arbeta för att Skövde ska bli en föregångare i omställningen till en hållbar ekonomi och samhällsutveckling.

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Elisabeth Gustavsson

Jasmin Vizlin

Janette Leinonen

Roger Almgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.