26 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:17

Klimatförändringarna måste in i valdebatten

valet:

Alltför länge har valdebatten handlat om spekulationer om vem eller vilka som skall bilda regering efter valet. Många för oss väljare stora frågor har därför uteblivit.

En sådan fråga är klimatförändringarna som sannolikt är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den måste få genomslag i samhällsutvecklingen och få oss att ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa för skapelsens skull, för våra barnbarn och deras barnbarns skull.

Klimatmötet i Paris 2015 bedöms av många vara sista chansen för beslut som kan få oss att stanna under två graders global uppvärmning. Ett misslyckande kan få oöverblickbara konsekvenser. Mätningar våren 2014 visar att klimatutsläppen fortsätter att öka i en farlig takt.

Klimatfrågan bör därför stå i fokus under supervalåret 2014. I EU-valet uppmärksammade väljarna positivt de partier som var tydliga om miljö och klimatförändringarna. Detta tycks partierna redan ha glömt bort.

Sluta spekulera om regeringsbildningar. Tala i stället om vad ditt parti vill göra för att möta klimatförändringarna. Och hur ditt parti tar ansvar för Sveriges insats på vägen till ett bindande klimatavtal. Var tydlig! Det är vad vi väljare väntar på!

Hans-Erik Karlsson

Alltför länge har valdebatten handlat om spekulationer om vem eller vilka som skall bilda regering efter valet. Många för oss väljare stora frågor har därför uteblivit.

En sådan fråga är klimatförändringarna som sannolikt är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den måste få genomslag i samhällsutvecklingen och få oss att ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa för skapelsens skull, för våra barnbarn och deras barnbarns skull.

Klimatmötet i Paris 2015 bedöms av många vara sista chansen för beslut som kan få oss att stanna under två graders global uppvärmning. Ett misslyckande kan få oöverblickbara konsekvenser. Mätningar våren 2014 visar att klimatutsläppen fortsätter att öka i en farlig takt.

Klimatfrågan bör därför stå i fokus under supervalåret 2014. I EU-valet uppmärksammade väljarna positivt de partier som var tydliga om miljö och klimatförändringarna. Detta tycks partierna redan ha glömt bort.

Sluta spekulera om regeringsbildningar. Tala i stället om vad ditt parti vill göra för att möta klimatförändringarna. Och hur ditt parti tar ansvar för Sveriges insats på vägen till ett bindande klimatavtal. Var tydlig! Det är vad vi väljare väntar på!

Hans-Erik Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.