26 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Byggnadsnämnden struntar i sina egna beslut

För knappt ett år sedan gav byggnadsnämnden vid sitt sammanträde 2013-08-29 § 143 Plan-, Bygg- och Lantmäteriförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd gällande förslag till detaljplan för Rönnen 8 och del av Skövde 4:310.

Av bakgrundsbeskrivningen i beslutet framgår:Området ingår i bevarandeplan för Vasastaden och har ett högt bevarandevärde. Stor hänsyn kommer att tas till den kulturhistoriska miljön. Vid en ökad exploatering i gamla Tingshusparken är det av största vikt att de gröna ytor och träd som finns där i dag, varsamt behandlas i detaljplanearbetet så att parken har kvar sin karaktär av s k fickpark (liten park med stort innehåll).”

Vid sitt arbete med att ta fram nämnda detaljplan för kvarteret har Plan- Bygg- och Lantmäteriförvaltningen inte brytt sig om ovanstående skrivning och därmed inte fullgjort sitt arbete enligt intentionerna i beslutet, ty när detaljplanearbetet nu är klart och beslutet om detaljplan tas i byggnadsnämnden 2014-05-08 så visar det sig att nämndens ovanstående fina ord, om behandlingen av de grönytor och träd som finns där i dag, inte var något värda. Vid byggnadsnämndens sammanträde den 8 maj 2014 har nämndens politiker nämligen glömt bort bakgrundsbeskrivningen i sitt tidigare beslut om samråd och fattade beslut om skövling av Tingshusparken genom att samtliga träd skall tas ner och ersättas av en betongkoloss på fem våningar som inte alls passar in i den kulturella miljön. De stora träden har av experter fått en ytterligare livstid på ca 40 år.

Av förslaget till detaljplan framgår att nuvarande busshållplats måste flyttas något norrut på Storgatans västra sida. Det blir i så fall den tredje flytten av hållplatsen på ett antal år och hållplatsen på Storgatan hamnar nu där den var belägen från början. Placeringen då var inte lämplig ur trafik- och miljösynpunkt och därför flyttades densamma.Men nu när detaljplaneförslaget innehåller en femvåningsbyggnad i Tingshusparken är busshållplatsen tillbaka till ruta 1 och då är det inga bekymmer ur trafik- och miljösynpunkt.

Samtidigt planerar kommunen att bygga en ny cykelväg längs Kungsgatan från Badhusgatan till Pentaporten och utrymme för detta skall skapas genom att minska ytorna för biltrafiken.

Att kombinationen av en ny cykelväg längs Kungsgatan och flyttningen av Storgatans busshållplats kommer att innebära en, ur trafik- och miljösynpunkt, oacceptabel kaotisk situation på Kungsgatan och gatorna runt kvarteret kan ju var och en förstå.

Lämna Tingshusparken i fred!

Av bakgrundsbeskrivningen i beslutet framgår:Området ingår i bevarandeplan för Vasastaden och har ett högt bevarandevärde. Stor hänsyn kommer att tas till den kulturhistoriska miljön. Vid en ökad exploatering i gamla Tingshusparken är det av största vikt att de gröna ytor och träd som finns där i dag, varsamt behandlas i detaljplanearbetet så att parken har kvar sin karaktär av s k fickpark (liten park med stort innehåll).”

Vid sitt arbete med att ta fram nämnda detaljplan för kvarteret har Plan- Bygg- och Lantmäteriförvaltningen inte brytt sig om ovanstående skrivning och därmed inte fullgjort sitt arbete enligt intentionerna i beslutet, ty när detaljplanearbetet nu är klart och beslutet om detaljplan tas i byggnadsnämnden 2014-05-08 så visar det sig att nämndens ovanstående fina ord, om behandlingen av de grönytor och träd som finns där i dag, inte var något värda. Vid byggnadsnämndens sammanträde den 8 maj 2014 har nämndens politiker nämligen glömt bort bakgrundsbeskrivningen i sitt tidigare beslut om samråd och fattade beslut om skövling av Tingshusparken genom att samtliga träd skall tas ner och ersättas av en betongkoloss på fem våningar som inte alls passar in i den kulturella miljön. De stora träden har av experter fått en ytterligare livstid på ca 40 år.

Av förslaget till detaljplan framgår att nuvarande busshållplats måste flyttas något norrut på Storgatans västra sida. Det blir i så fall den tredje flytten av hållplatsen på ett antal år och hållplatsen på Storgatan hamnar nu där den var belägen från början. Placeringen då var inte lämplig ur trafik- och miljösynpunkt och därför flyttades densamma.Men nu när detaljplaneförslaget innehåller en femvåningsbyggnad i Tingshusparken är busshållplatsen tillbaka till ruta 1 och då är det inga bekymmer ur trafik- och miljösynpunkt.

Samtidigt planerar kommunen att bygga en ny cykelväg längs Kungsgatan från Badhusgatan till Pentaporten och utrymme för detta skall skapas genom att minska ytorna för biltrafiken.

Att kombinationen av en ny cykelväg längs Kungsgatan och flyttningen av Storgatans busshållplats kommer att innebära en, ur trafik- och miljösynpunkt, oacceptabel kaotisk situation på Kungsgatan och gatorna runt kvarteret kan ju var och en förstå.

Lämna Tingshusparken i fred!

  • Lennart Nordqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.