27 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Sverigedemokraterna värnar om Skövdes ungdomar

Skövde ska vara en stad som erbjuder ett brett nöjesutbud för ungdomar men det bör ligga på Skövde kommuns ansvar att verka för att det sker på ett så tryggt sätt som möjligt. Att som ungdom befinna sig ute i Skövde i samband med högtider som valborg, midsommar, nyår och olika gymnasiediscon, är många gånger allt annat än en lyckosaga.

Vid tillfällen som dessa kommer många ungdomar i kontakt med alkohol för första gången och dessvärre ofta i allt för stora mängder. Vid högrisktillfällen som de tidigare nämnda är det av yttersta vikt att Skövde kommun värnar för våra ungdomars trygghet.

Några som tar ansvar för våra ungdomar är den ideella föreningen Vuxna på Stan i Skövde vars verksamhet bygger på att vuxna nattvandrar på Skövdes gator vid tillfällen då det är extra mycket ungdomar ute. Det finns flertalet fördelar med att vuxna visar sig för ungdomarna och finns där om någon behöver hjälp. Dels fungerar det i förebyggande syfte, vuxnas blotta närvaro tenderar att avskräcka ungdomar från att dricka eller ställa till det på olika sätt. Få ungdomar kan med att öppet dricka framför en känd eller okänd vuxen och än mindre bete sig illa. Nattvandrarna spelar även en stor roll för de ungdomar som redan har fått i sig för mycket. De vuxna kan då hjälpa ungdomarna att få kontakt med sina föräldrar eller i värsta fall bli omhändertagna. På så sätt kan mycket elände undvikas, inte bara för ungdomarna själva utan även för Skövde som kommun. Dessvärre har Vuxna på Stan i Skövde för få nattvandrare, vilket ofta har nämnts när det skrivits om föreningen i lokalmedia.

Sverigedemokraterna i Skövde ser det som ett stort problem att en förening som ämnar ta hand om våra ungdomar, och på så sätt även värna om alla medborgares trygghet och trivsel, inte har de resurser de behöver för att göra just detta. Vi anser att kommunen kan göra mer för att stödja en förening med ett så alltigenom gott syfte. Därför vill vi att Skövde kommun ska ge ett extra föreningsbidrag till föreningar vars vuxna tar på sig att nattvandra i Skövde och att detta sker mer regelbundet än i nuläget. På så sätt skulle t.ex. idrottsföreningar kunna få ett ekonomiskt tillskott samtidigt som fler nattvandrare skulle finnas tillgängliga för Vuxna på Stan i Skövde. Med andra ord en seger för våra föreningar, våra ungdomar och inte minst vår kommun.

Tobias Andersson

kommunfullmäktigekandidat Skövde, ordförande SDU Skaraborg

Vid tillfällen som dessa kommer många ungdomar i kontakt med alkohol för första gången och dessvärre ofta i allt för stora mängder. Vid högrisktillfällen som de tidigare nämnda är det av yttersta vikt att Skövde kommun värnar för våra ungdomars trygghet.

Några som tar ansvar för våra ungdomar är den ideella föreningen Vuxna på Stan i Skövde vars verksamhet bygger på att vuxna nattvandrar på Skövdes gator vid tillfällen då det är extra mycket ungdomar ute. Det finns flertalet fördelar med att vuxna visar sig för ungdomarna och finns där om någon behöver hjälp. Dels fungerar det i förebyggande syfte, vuxnas blotta närvaro tenderar att avskräcka ungdomar från att dricka eller ställa till det på olika sätt. Få ungdomar kan med att öppet dricka framför en känd eller okänd vuxen och än mindre bete sig illa. Nattvandrarna spelar även en stor roll för de ungdomar som redan har fått i sig för mycket. De vuxna kan då hjälpa ungdomarna att få kontakt med sina föräldrar eller i värsta fall bli omhändertagna. På så sätt kan mycket elände undvikas, inte bara för ungdomarna själva utan även för Skövde som kommun. Dessvärre har Vuxna på Stan i Skövde för få nattvandrare, vilket ofta har nämnts när det skrivits om föreningen i lokalmedia.

Sverigedemokraterna i Skövde ser det som ett stort problem att en förening som ämnar ta hand om våra ungdomar, och på så sätt även värna om alla medborgares trygghet och trivsel, inte har de resurser de behöver för att göra just detta. Vi anser att kommunen kan göra mer för att stödja en förening med ett så alltigenom gott syfte. Därför vill vi att Skövde kommun ska ge ett extra föreningsbidrag till föreningar vars vuxna tar på sig att nattvandra i Skövde och att detta sker mer regelbundet än i nuläget. På så sätt skulle t.ex. idrottsföreningar kunna få ett ekonomiskt tillskott samtidigt som fler nattvandrare skulle finnas tillgängliga för Vuxna på Stan i Skövde. Med andra ord en seger för våra föreningar, våra ungdomar och inte minst vår kommun.

Tobias Andersson

kommunfullmäktigekandidat Skövde, ordförande SDU Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.