27 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Män är livsfarliga

Vartefter åren går och jag ser vad som händer i världen frågar jag mig hur länge vi skall låta männen fortsätta att orsaka lidande och förstörelse på jorden.

När de palestinska männen skjuter raketer mot Israel vet de mycket väl att Israel kommer att svara med långt kraftfullare vapen. De vet mycket väl att de egna palestinska kvinnorna och barnen kommer att utsättas för fasansfulla lidanden och att många kommer att dö eller bli invalidiserade. De vet att det egna fattiga landet kommer att skadas och bli ännu fattigare.

Och de israeliska männen vet när de urskiljningslöst attackerar Palestina att de, förutom allt lidande där, väcker antisemitismen runt om i världen och utsätter judar för fara.

Männen har makten här på jorden. Hur länge skall detta pågå?

Sigrid, 70+

När de palestinska männen skjuter raketer mot Israel vet de mycket väl att Israel kommer att svara med långt kraftfullare vapen. De vet mycket väl att de egna palestinska kvinnorna och barnen kommer att utsättas för fasansfulla lidanden och att många kommer att dö eller bli invalidiserade. De vet att det egna fattiga landet kommer att skadas och bli ännu fattigare.

Och de israeliska männen vet när de urskiljningslöst attackerar Palestina att de, förutom allt lidande där, väcker antisemitismen runt om i världen och utsätter judar för fara.

Männen har makten här på jorden. Hur länge skall detta pågå?

Sigrid, 70+

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.