27 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Bygg ny genomfart i Fagersanna nu!

På mitt initiativ köpte Tibro kommun 2010 en fastighet i Fagersanna som behövdes för att lösa markfrågan för en ny genomfart från Spethultsvägen genom Fagersanna. Det går mycket tung trafik och traktorer med jordbruksredskap på den smala vägen genom Skeastan, förbi Strandstaden och Sågvägen. Vägen saknar trottoarer, och hastigheten är på en sträcka begränsad till 30 km. Vägen är krokig, smal och på några ställen har den mycket dålig sikt. Många oskyddade trafikanter, varav många barn, använder vägen till och från bussanslutningar.

Genom att bygga 600 m ny väg minskas körsträckan mot Karlsborg med 700 m och lite mindre vid resa mot Tibro. Restiderna förkortas och man slipper fem 90-graderssvängar, hastighetsbegränsning och ett stopp. Trafiksäkerheten skulle höjas ordentligt liksom minskad miljöbelastning i form av buller, avgaser, partiklar och minskad bensinförbrukning. Jag tror inte man någon annanstans kan hitta en mindre väginvestering som kan uppvisa sådana samhällsekonomiska vinster.

Från början var kommunstyrelsens ordförande (KSO) Claes Jägevall motståndare till markköpet. Vi kom överens om att vägbygget var angeläget och att han skulle driva frågan mot Trafikverket.

Vägen är statlig, men kommunens önskemål är avgörande och kommunen måste överta den gamla vägen. KSO har inte drivit frågan mot Trafikverket. Tycker inte KSO att miljön och trafiksäkerheten är viktig i Fagersanna? Har KSO glömt frågan eller är det så att Claes Jägevall har så många uppdrag utöver KSO att han inte hunnit med att agera? Vägen kostar ett fåtal miljoner och jag vet att det inte är några större problem för Trafikverket att plocka fram pengarna.

Agera nu. Jag föreslår att KSO åker och ockuperar Trafikverkets kontor och vägrar åka därifrån förrän Trafikverket lovat plocka fram pengarna. Det skulle få ett massmedialt genomslag även på riksplanet och sätta fart på vägbygget och samtidigt sätta Tibro på kartan utan reklampengar.

Det är snart val och KSO riskerar att tappa röster i det här området om inget händer. Om inget annat hjälper får jag starta en personvalskampanj så att jag får tillräckligt många kryss i valet och därmed ge nuvarande KSO en ordinarie bråkstake att hantera i fullmäktige.

Ove Emanuelsson

moderat

På mitt initiativ köpte Tibro kommun 2010 en fastighet i Fagersanna som behövdes för att lösa markfrågan för en ny genomfart från Spethultsvägen genom Fagersanna. Det går mycket tung trafik och traktorer med jordbruksredskap på den smala vägen genom Skeastan, förbi Strandstaden och Sågvägen. Vägen saknar trottoarer, och hastigheten är på en sträcka begränsad till 30 km. Vägen är krokig, smal och på några ställen har den mycket dålig sikt. Många oskyddade trafikanter, varav många barn, använder vägen till och från bussanslutningar.

Genom att bygga 600 m ny väg minskas körsträckan mot Karlsborg med 700 m och lite mindre vid resa mot Tibro. Restiderna förkortas och man slipper fem 90-graderssvängar, hastighetsbegränsning och ett stopp. Trafiksäkerheten skulle höjas ordentligt liksom minskad miljöbelastning i form av buller, avgaser, partiklar och minskad bensinförbrukning. Jag tror inte man någon annanstans kan hitta en mindre väginvestering som kan uppvisa sådana samhällsekonomiska vinster.

Från början var kommunstyrelsens ordförande (KSO) Claes Jägevall motståndare till markköpet. Vi kom överens om att vägbygget var angeläget och att han skulle driva frågan mot Trafikverket.

Vägen är statlig, men kommunens önskemål är avgörande och kommunen måste överta den gamla vägen. KSO har inte drivit frågan mot Trafikverket. Tycker inte KSO att miljön och trafiksäkerheten är viktig i Fagersanna? Har KSO glömt frågan eller är det så att Claes Jägevall har så många uppdrag utöver KSO att han inte hunnit med att agera? Vägen kostar ett fåtal miljoner och jag vet att det inte är några större problem för Trafikverket att plocka fram pengarna.

Agera nu. Jag föreslår att KSO åker och ockuperar Trafikverkets kontor och vägrar åka därifrån förrän Trafikverket lovat plocka fram pengarna. Det skulle få ett massmedialt genomslag även på riksplanet och sätta fart på vägbygget och samtidigt sätta Tibro på kartan utan reklampengar.

Det är snart val och KSO riskerar att tappa röster i det här området om inget händer. Om inget annat hjälper får jag starta en personvalskampanj så att jag får tillräckligt många kryss i valet och därmed ge nuvarande KSO en ordinarie bråkstake att hantera i fullmäktige.

Ove Emanuelsson

moderat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.