27 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Mer ekologisk mat i offentliga kök

Miljöpartiet de Gröna i Falköpings kommun har vid flera tillfällen försökt få den politiska majoriteten i kommunen att öka mängden ekologisk mat i våra offentliga kök.

Tyvärr har våra önskemål genom debatter och i motioner inte fått något gehör. Detta beklagar vi.

Vid den senaste upphandlingen, vars avtal trädde i kraft 1/6 2014, informerar kommunen leverantörerna om att målet av ekologiska livsmedel skall utgöra 20 % av livsmedelsbudgetens värde.

Detta ger en signal att obesprutade och giftfria livsmedel inte är högt prioriterat.

Den största volymen ekologiska livsmedel, som kommunen upphandlat, är mejeriprodukter, följt av kaffe varav ca hälften av detta är ekologiskt, därefter bananer.

Avtalstiden är två år, med möjlighet till förlängning.

Miljöpartiet de Gröna anser att nuvarande avtal inte skall förlängas, vi menar att förfrågningsunderlaget behöver revideras med fokus på mer ekologisk mat.

Vi anser att de livsmedel som levereras skall innehålla fullständig innehållsdeklaration, och inte som nu endast redovisas på begäran.

Barnkonventionens artikel 32, som anger att barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa, måste in som ett skallkrav i förfrågningsunderlaget vid nästa upphandling.

Roland Wanner

För Miljöpartiet de Gröna

Miljöpartiet de Gröna i Falköpings kommun har vid flera tillfällen försökt få den politiska majoriteten i kommunen att öka mängden ekologisk mat i våra offentliga kök.

Tyvärr har våra önskemål genom debatter och i motioner inte fått något gehör. Detta beklagar vi.

Vid den senaste upphandlingen, vars avtal trädde i kraft 1/6 2014, informerar kommunen leverantörerna om att målet av ekologiska livsmedel skall utgöra 20 % av livsmedelsbudgetens värde.

Detta ger en signal att obesprutade och giftfria livsmedel inte är högt prioriterat.

Den största volymen ekologiska livsmedel, som kommunen upphandlat, är mejeriprodukter, följt av kaffe varav ca hälften av detta är ekologiskt, därefter bananer.

Avtalstiden är två år, med möjlighet till förlängning.

Miljöpartiet de Gröna anser att nuvarande avtal inte skall förlängas, vi menar att förfrågningsunderlaget behöver revideras med fokus på mer ekologisk mat.

Vi anser att de livsmedel som levereras skall innehålla fullständig innehållsdeklaration, och inte som nu endast redovisas på begäran.

Barnkonventionens artikel 32, som anger att barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa, måste in som ett skallkrav i förfrågningsunderlaget vid nästa upphandling.

Roland Wanner

För Miljöpartiet de Gröna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.