28 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:58

Småskalig elproduktion – vi kan bättre

Under långdragna år har regeringen gjort flera utredningar om hur småproducenter av el ska hanteras. Det är en viktig fråga för att kunna öka andelen förnybar el i det svenska elsystemet. Alla utredningar till trots finns det ännu inget klart förslag för hur produktionen ska hanteras. Det medför att nyinvesteringar dröjer och jobbtillfällen försvinner samtidigt som elbolag famlar i mörker och skapar egna system för att kunna ta emot el från de som trots allt satsar på egen produktion.

Ett system som gör det enkelt att räkna på investeringen i småskalig elkraft är nettodebitering, den el som produceras under en blåsig eller solig dag går att kvitta mot den el som behövs en mörk och kall dag. Det är ett system som fungerar väl i Tyskland och skulle kunna öka investeringarna i Sverige.

Att få fart på den småskaliga elproduktionen är viktigt för den gröna omställningen. Det är också viktigt för att skapa nya jobb, både för installatörer, fabrikörer och utvecklare. All utveckling behöver ett inhemskt basbehov så svenska företag som jobbar inom dessa sektorer måste även kunna installera i Sverige.

I Skaraborg finns det, precis som i resten av landet, många hustak som är lämpliga för att sätta upp solceller. Det finns också en stor lantbrukssektor med stora takytor där solceller skulle passa utmärkt. Bra både för den gröna elen och ytterligare en intäktskälla för lantbruksföretagen.

Reglerna som finns idag är krångliga och bromsar utvecklingen av småskalig produktion i Sverige. Det vill vi ändra på efter valet!

Martin Johansson

riksdagskandidat (V) Skaraborg

Under långdragna år har regeringen gjort flera utredningar om hur småproducenter av el ska hanteras. Det är en viktig fråga för att kunna öka andelen förnybar el i det svenska elsystemet. Alla utredningar till trots finns det ännu inget klart förslag för hur produktionen ska hanteras. Det medför att nyinvesteringar dröjer och jobbtillfällen försvinner samtidigt som elbolag famlar i mörker och skapar egna system för att kunna ta emot el från de som trots allt satsar på egen produktion.

Ett system som gör det enkelt att räkna på investeringen i småskalig elkraft är nettodebitering, den el som produceras under en blåsig eller solig dag går att kvitta mot den el som behövs en mörk och kall dag. Det är ett system som fungerar väl i Tyskland och skulle kunna öka investeringarna i Sverige.

Att få fart på den småskaliga elproduktionen är viktigt för den gröna omställningen. Det är också viktigt för att skapa nya jobb, både för installatörer, fabrikörer och utvecklare. All utveckling behöver ett inhemskt basbehov så svenska företag som jobbar inom dessa sektorer måste även kunna installera i Sverige.

I Skaraborg finns det, precis som i resten av landet, många hustak som är lämpliga för att sätta upp solceller. Det finns också en stor lantbrukssektor med stora takytor där solceller skulle passa utmärkt. Bra både för den gröna elen och ytterligare en intäktskälla för lantbruksföretagen.

Reglerna som finns idag är krångliga och bromsar utvecklingen av småskalig produktion i Sverige. Det vill vi ändra på efter valet!

Martin Johansson

riksdagskandidat (V) Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.