28 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Ojämställdhet och diskriminering är alltid påtvingad

Replik till Tobias Andersson SD ”Sann jämställdhet är aldrig påtvingad”.

Sann jämställdhet är aldrig påtvingad, säger Tobias Andersson, SD i en insändare i SLA den 19 augusti. Men han glömmer att nämna att ojämställdhet och diskriminering alltid är påtvingad. Inget val för den enskilde. Ingen situation som vi väljer. Därför blir själva uttrycket ”sann jämställdhet” absurt och frågan är vad Tobias och SD lägger i begreppet.

Av insändaren att döma verkar de ha förväxlat jämställdhet med valfrihet och gör om alla fakta om diskriminering av kvinnor i samhället till fria val. Konsekvensen av resonemanget är då att kvinnor valt att vara förtryckta. Tror verkligen Tobias och hans partikamrater att kvinnors låga livsinkomst och obetalda arbete, med låga pensioner och höga ohälsotal som följd, är något som kvinnor valt? Som kvinnor önskar? Att framhålla det är bekvämt för den som själv vill slippa se orsakssammanhangen, som vill slippa vidta åtgärder, slippa stiga åt sidan och dela med sig av makten.

Att, som Tobias, bryta ned siffror i syfte att flytta över ansvaret för kvinnors ekonomi och livssituation till dem själva, är kanske konsekvent för ett parti som har för vana att alltid förlägga skulden för orättvisor hos andra. Det är dags för Tobias och hans partikamrater att sätta på nya glasögon och hitta nya sätt att analysera problem. Ett tips är att studera den nyutkomna statistiken från SCB, ”På tal om kvinnor och män 2014”, som i behändigt fickformat visar på villkoren för kvinnor och män i Sverige. Efter en kort läsning är det nämligen ganska lätt att se att det handlar om strukturer och att det krävs insatser för att nå jämställdhet. Jämställdhet handlar nämligen om människors lika värde och möjlighet att leva med samma förutsättningar i alla livets skeden. Ett samhälle där det inte är självklart att sätta lön efter kön, inte fördela obetalt arbete och föräldraledighet efter kön, inte tillskriva människor olika positioner och egenskaper efter kön.

Fi driver just nu ett enormt folkbildningsarbete runt om i Sverige. Människor kommer i tusentals för att få syn på hur jämställdhet kan vara nyckeln till ett öppet och inkluderande samhälle utan diskriminering. Att argumentera som Tobias är att sticka huvudet i sanden och ta ett steg i rakt motsatt riktning. Inte märkligt med tanke på att SD vill ta bort en av de största jämställdhetsreformerna som genomförts i Sverige genom att återinföra sambeskattning och beröva kvinnor rätten att vara ekonomiskt självständiga.

Feministiskt Initiativ visar på andra vägar!

Fi Skövde med omnejd

Replik till Tobias Andersson SD ”Sann jämställdhet är aldrig påtvingad”.

Sann jämställdhet är aldrig påtvingad, säger Tobias Andersson, SD i en insändare i SLA den 19 augusti. Men han glömmer att nämna att ojämställdhet och diskriminering alltid är påtvingad. Inget val för den enskilde. Ingen situation som vi väljer. Därför blir själva uttrycket ”sann jämställdhet” absurt och frågan är vad Tobias och SD lägger i begreppet.

Av insändaren att döma verkar de ha förväxlat jämställdhet med valfrihet och gör om alla fakta om diskriminering av kvinnor i samhället till fria val. Konsekvensen av resonemanget är då att kvinnor valt att vara förtryckta. Tror verkligen Tobias och hans partikamrater att kvinnors låga livsinkomst och obetalda arbete, med låga pensioner och höga ohälsotal som följd, är något som kvinnor valt? Som kvinnor önskar? Att framhålla det är bekvämt för den som själv vill slippa se orsakssammanhangen, som vill slippa vidta åtgärder, slippa stiga åt sidan och dela med sig av makten.

Att, som Tobias, bryta ned siffror i syfte att flytta över ansvaret för kvinnors ekonomi och livssituation till dem själva, är kanske konsekvent för ett parti som har för vana att alltid förlägga skulden för orättvisor hos andra. Det är dags för Tobias och hans partikamrater att sätta på nya glasögon och hitta nya sätt att analysera problem. Ett tips är att studera den nyutkomna statistiken från SCB, ”På tal om kvinnor och män 2014”, som i behändigt fickformat visar på villkoren för kvinnor och män i Sverige. Efter en kort läsning är det nämligen ganska lätt att se att det handlar om strukturer och att det krävs insatser för att nå jämställdhet. Jämställdhet handlar nämligen om människors lika värde och möjlighet att leva med samma förutsättningar i alla livets skeden. Ett samhälle där det inte är självklart att sätta lön efter kön, inte fördela obetalt arbete och föräldraledighet efter kön, inte tillskriva människor olika positioner och egenskaper efter kön.

Fi driver just nu ett enormt folkbildningsarbete runt om i Sverige. Människor kommer i tusentals för att få syn på hur jämställdhet kan vara nyckeln till ett öppet och inkluderande samhälle utan diskriminering. Att argumentera som Tobias är att sticka huvudet i sanden och ta ett steg i rakt motsatt riktning. Inte märkligt med tanke på att SD vill ta bort en av de största jämställdhetsreformerna som genomförts i Sverige genom att återinföra sambeskattning och beröva kvinnor rätten att vara ekonomiskt självständiga.

Feministiskt Initiativ visar på andra vägar!

Fi Skövde med omnejd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.