28 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Vilka vill verka för att få en barnombudsman?

KARLSBORG:

I somras genomfördes en barnallsångsdag i Karlsborg av två fantastiska musiklärare Frida och Jenny.

Rädda Barnen bidrog under dagen med mellanmål. Undertecknad for till musiksalen på Carl Johanskolan på morgonen för att lämna över mellanmålsfrukten, saften och bullarna.

I musiksalen möttes jag – och dessvärre senare de sjungande barnen – av stolar, som sett sina bästa dagar för många år sedan! Stolarna var stoppade, men tyget var smutsigt och så trasigt i framkanten på sitsarna att skumgummistoppningen var på väg att krypa ur tyget! En oförglömlig och tragisk syn!

Inte några barn skall behöva mötas av något sådant på sin arbetsplats. Vi vuxna måste ta vårt ansvar och se till att barnen alltid möts av värdiga miljöer.

Karlsborgs kommun har en föredömlig handlingsplan för genomförandet av Barnkonventionen inom kommunens alla verksamheter. Man har också en arbetat fram en barnchecklista som skall användas vid beslutsfattande som påverkar barnen och deras rättigheter. Ändå tycks Barnkonventionens intentioner ha svårt att slå rot inom kommunens verksamheter.

Rädda Barnen har ofta föreslagit inrättandet av en tjänst som barnombudsman inom kommunen, för att underlätta och säkerställa att handlingsplanen följs och att barnens rättigheter tas tillvara i Karlsborg.

Endast Kristdemokraterna i Karlsborg har inför valet kungjort att de vill arbeta för att det skall finnas en barnombudsman i kommunen.

Vi undrar, hur ser övriga partigrupper, vilka ställer upp med kandidater till kommande kommunfullmäktige, på frågan om en lokal barnombudsman?

Vilka av er vill arbeta för inrättandet av en tjänst som lokal barnombudsman?

Rädda Barnens lokalförening i Karlsborg Ingrid Ohlsson

I somras genomfördes en barnallsångsdag i Karlsborg av två fantastiska musiklärare Frida och Jenny.

Rädda Barnen bidrog under dagen med mellanmål. Undertecknad for till musiksalen på Carl Johanskolan på morgonen för att lämna över mellanmålsfrukten, saften och bullarna.

I musiksalen möttes jag – och dessvärre senare de sjungande barnen – av stolar, som sett sina bästa dagar för många år sedan! Stolarna var stoppade, men tyget var smutsigt och så trasigt i framkanten på sitsarna att skumgummistoppningen var på väg att krypa ur tyget! En oförglömlig och tragisk syn!

Inte några barn skall behöva mötas av något sådant på sin arbetsplats. Vi vuxna måste ta vårt ansvar och se till att barnen alltid möts av värdiga miljöer.

Karlsborgs kommun har en föredömlig handlingsplan för genomförandet av Barnkonventionen inom kommunens alla verksamheter. Man har också en arbetat fram en barnchecklista som skall användas vid beslutsfattande som påverkar barnen och deras rättigheter. Ändå tycks Barnkonventionens intentioner ha svårt att slå rot inom kommunens verksamheter.

Rädda Barnen har ofta föreslagit inrättandet av en tjänst som barnombudsman inom kommunen, för att underlätta och säkerställa att handlingsplanen följs och att barnens rättigheter tas tillvara i Karlsborg.

Endast Kristdemokraterna i Karlsborg har inför valet kungjort att de vill arbeta för att det skall finnas en barnombudsman i kommunen.

Vi undrar, hur ser övriga partigrupper, vilka ställer upp med kandidater till kommande kommunfullmäktige, på frågan om en lokal barnombudsman?

Vilka av er vill arbeta för inrättandet av en tjänst som lokal barnombudsman?

Rädda Barnens lokalförening i Karlsborg Ingrid Ohlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.