29 aug 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Finns det grund för oro bland Skövdebostäders hyresgäster?

Bostadsfrågan eller bristen på bostäder har hamnat på politikernas agenda inför valet. Det är bra. Det råder brist på bostäder i de allra flesta kommunerna i Västsverige. Det är någon enstaka kommun som har balans. I Skövde byggs det varje år drygt hundra hyreslägenheter och ett antal egna hem och bostadsrätter. Det är också bra men når ändå inte upp till målet med trehundra lägenheter om året. Det är ju kravet om vi ska nå vår vision 2025.

Då ökar det politiska trycket på Skövdebostäder och på Skövdebostäders styrelse. Bygg mer för efterfrågan är stor.

När vi läser om detta i tidningarna kommer frågorna till oss. När når bolaget 17-procentgränsen? Vilket område ska säljas? Det måste väl vara ett ganska stort område för att det ska bli bra effekt?

Det man syftar på är naturligtvis texten i ägardirektivet. Skövdebostäder ska inte äga mer än 17 procent av bostadsbeståndet i Skövde. Enligt uppgift är det inte långt kvar och då måste naturligtvis bolagets ledning följa direktivet och börja sälja fastigheter. Allt annat vore väl tjänstefel, eller?

Vi ska ha respekt för den oro som hyresgästerna känner. Man har bott i Skövdebostäder i många år och trivs med det. Man känner bolaget och de som sköter områdena och känner sig trygg med det.

Vi undrar: Varför denna begränsning för allmännyttan? Är den ideologiskt betingad? Att allmännyttan inte får bli för stor. Är det en risk? Vad görs för att de privata fastighetsägarna ska bygga mer? Vi läser om olika byggprojekt. Vart tog de vägen?

Man kan ha många frågor och funderingar om orsak och verkan av begränsningarna för Skövdebostäder. Vi kan konstatera att det skapar oro bland hyresgästerna och det finns en risk att det hämmar det framtida byggandet i Skövde.

Nu är det snart val. Vi tycker att alla partier i fullmäktige i Skövde ska redovisa vad de ska göra åt de problem vi pekat på om de får makten i Skövde efter valet.

Vi tycker hyresgästerna som idag uttrycker oro om sitt framtida boende har rätt att få klara besked.

Vi ser fram emot svaren i pressen så att alla kan ta ställning inför valet.

Hyresgästföreningen Skövde

Anders Forsberg

Bostadsfrågan eller bristen på bostäder har hamnat på politikernas agenda inför valet. Det är bra. Det råder brist på bostäder i de allra flesta kommunerna i Västsverige. Det är någon enstaka kommun som har balans. I Skövde byggs det varje år drygt hundra hyreslägenheter och ett antal egna hem och bostadsrätter. Det är också bra men når ändå inte upp till målet med trehundra lägenheter om året. Det är ju kravet om vi ska nå vår vision 2025.

Då ökar det politiska trycket på Skövdebostäder och på Skövdebostäders styrelse. Bygg mer för efterfrågan är stor.

När vi läser om detta i tidningarna kommer frågorna till oss. När når bolaget 17-procentgränsen? Vilket område ska säljas? Det måste väl vara ett ganska stort område för att det ska bli bra effekt?

Det man syftar på är naturligtvis texten i ägardirektivet. Skövdebostäder ska inte äga mer än 17 procent av bostadsbeståndet i Skövde. Enligt uppgift är det inte långt kvar och då måste naturligtvis bolagets ledning följa direktivet och börja sälja fastigheter. Allt annat vore väl tjänstefel, eller?

Vi ska ha respekt för den oro som hyresgästerna känner. Man har bott i Skövdebostäder i många år och trivs med det. Man känner bolaget och de som sköter områdena och känner sig trygg med det.

Vi undrar: Varför denna begränsning för allmännyttan? Är den ideologiskt betingad? Att allmännyttan inte får bli för stor. Är det en risk? Vad görs för att de privata fastighetsägarna ska bygga mer? Vi läser om olika byggprojekt. Vart tog de vägen?

Man kan ha många frågor och funderingar om orsak och verkan av begränsningarna för Skövdebostäder. Vi kan konstatera att det skapar oro bland hyresgästerna och det finns en risk att det hämmar det framtida byggandet i Skövde.

Nu är det snart val. Vi tycker att alla partier i fullmäktige i Skövde ska redovisa vad de ska göra åt de problem vi pekat på om de får makten i Skövde efter valet.

Vi tycker hyresgästerna som idag uttrycker oro om sitt framtida boende har rätt att få klara besked.

Vi ser fram emot svaren i pressen så att alla kan ta ställning inför valet.

Hyresgästföreningen Skövde

Anders Forsberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.