30 aug 2014 06:00

07 jan 2015 09:59

Lita på personalen – minska politiska detaljstyrningen

Hälso- och sjukvården är en av de mest kunskapsintensiva branscherna. Personalen är välutbildad och ytterst professionell, och vill konstant jobba med att förbättra resultaten för patienterna.

Om vi även fortsatt ska ha en sjukvård i världsklass måste vi använda personalen kompetens rätt, och ledning och styrning av sjukvården förändras. Utbildning, erfarenhet och ansvar måste löna sig. Fokus på kvalitet och patientsäkerhet lyftas upp och stödsystemen förbättras.

Vi tycker inte att politikerna ska detaljstyra verksamheten. Politiken måste lita till den höga kompetens som de anställda har. Men den nuvarande regionledningen (S, V, MP) har förkärlek att detaljstyra sjukhusen från Vänersborg. Hur många sängplatser ska det finnas i Lidköping respektive Skövde? Hur många undersköterskor respektive kuratorer finns det inom psykiatrin i Borås kontra Skövde? Detaljförslagen haglar över verksamheten med ökad administration och minskat friutrymme som följd. Det leder till tappade sugar inom sjukvården, och Skaraborgs Sjukhus har haft sin värsta sommar hittills. Samtidigt som de inte klarar av att fördela resurserna rättvist och peka ut de långsiktiga handlingslinjerna, det som vi tycker är den huvudsakliga uppgiften för en politisk ledning.

Det behövs bara ett fåtal politiskt satta mål, vårt ansvar är att långsiktigt prioritera resurserna så att de går till de mest sjuka. Politiken måste ha siktet inställt på resursfördelning på 5-10 års sikt, investeringar i nya byggnader och hus vi kan främja forskning och utveckling, och hur vi kan säkra personalförsörjningen.

Det vi nu ser i ledningen från den rödgröna politiska ledningen är ett blickande bakåt, ekonomiska brandkårsutryckningar när köerna till vården växer och sjukhusen går med underskott. Vi är många som bävar för att det ska bli en rödgrön regering även på nationell nivå.

Vi har identifierat sju områden som en ny regionledning bör ta tag i:

1. Röj upp bland de svårarbetade IT-systemen. Genomför kraftfulla satsningar för att förnya IT-systemen så att administrationen och dubbelrapporteringen kan minska i vården.

2. Ge sjukhusen långsiktiga spelregler, långsiktiga avtal och krav på prestation, istället för att de som har köer får resurser i efterskott.

3. Rensa bland politiska mål och uppdrag – ge istället tydliga mandat och befogenheter till verksamheterna. Följ upp resultat.

4. Öka servicegraden i vården, öka möjligheterna för patienter att söka andra vårdgivare om man inte är nöjd med kvalitet och bemötande. Resurserna ska följa med patienten.

5. Genomgång av arbetssättet i vården. Ta tillvara allas kompetens och våga flytta arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna är en felanvänd resurs på många håll. De har en högre kompetens än vad arbetsuppgifterna indikerar.

6. Utveckla program för lönekarriärmöjligheterna. Lång erfarenhet och gedigen kompetens ska synas i lönekuvertet. Långsiktigt arbete med kompetensförsörjning kan även lösa akuta sommarproblem.

7. En långsiktig plan för sjukvården investeringar så att vi slipper kortsiktiga girar i investeringsbudgeten.

Dags för maktskifte i Västra Götalandsregionen. Det behövs en Alliansledning med ett starkt centerparti som har förmåga att ta tag i ledningsfrågorna för sjukvården.

Kristina Jonäng (C)

oppositionsråd

Cecilia Andersson (C)

led. personalutskottet

Gunilla Druve Jansson (C)

oppositionsledare HSN Västra Skaraborg

Hälso- och sjukvården är en av de mest kunskapsintensiva branscherna. Personalen är välutbildad och ytterst professionell, och vill konstant jobba med att förbättra resultaten för patienterna.

Om vi även fortsatt ska ha en sjukvård i världsklass måste vi använda personalen kompetens rätt, och ledning och styrning av sjukvården förändras. Utbildning, erfarenhet och ansvar måste löna sig. Fokus på kvalitet och patientsäkerhet lyftas upp och stödsystemen förbättras.

Vi tycker inte att politikerna ska detaljstyra verksamheten. Politiken måste lita till den höga kompetens som de anställda har. Men den nuvarande regionledningen (S, V, MP) har förkärlek att detaljstyra sjukhusen från Vänersborg. Hur många sängplatser ska det finnas i Lidköping respektive Skövde? Hur många undersköterskor respektive kuratorer finns det inom psykiatrin i Borås kontra Skövde? Detaljförslagen haglar över verksamheten med ökad administration och minskat friutrymme som följd. Det leder till tappade sugar inom sjukvården, och Skaraborgs Sjukhus har haft sin värsta sommar hittills. Samtidigt som de inte klarar av att fördela resurserna rättvist och peka ut de långsiktiga handlingslinjerna, det som vi tycker är den huvudsakliga uppgiften för en politisk ledning.

Det behövs bara ett fåtal politiskt satta mål, vårt ansvar är att långsiktigt prioritera resurserna så att de går till de mest sjuka. Politiken måste ha siktet inställt på resursfördelning på 5-10 års sikt, investeringar i nya byggnader och hus vi kan främja forskning och utveckling, och hur vi kan säkra personalförsörjningen.

Det vi nu ser i ledningen från den rödgröna politiska ledningen är ett blickande bakåt, ekonomiska brandkårsutryckningar när köerna till vården växer och sjukhusen går med underskott. Vi är många som bävar för att det ska bli en rödgrön regering även på nationell nivå.

Vi har identifierat sju områden som en ny regionledning bör ta tag i:

1. Röj upp bland de svårarbetade IT-systemen. Genomför kraftfulla satsningar för att förnya IT-systemen så att administrationen och dubbelrapporteringen kan minska i vården.

2. Ge sjukhusen långsiktiga spelregler, långsiktiga avtal och krav på prestation, istället för att de som har köer får resurser i efterskott.

3. Rensa bland politiska mål och uppdrag – ge istället tydliga mandat och befogenheter till verksamheterna. Följ upp resultat.

4. Öka servicegraden i vården, öka möjligheterna för patienter att söka andra vårdgivare om man inte är nöjd med kvalitet och bemötande. Resurserna ska följa med patienten.

5. Genomgång av arbetssättet i vården. Ta tillvara allas kompetens och våga flytta arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna är en felanvänd resurs på många håll. De har en högre kompetens än vad arbetsuppgifterna indikerar.

6. Utveckla program för lönekarriärmöjligheterna. Lång erfarenhet och gedigen kompetens ska synas i lönekuvertet. Långsiktigt arbete med kompetensförsörjning kan även lösa akuta sommarproblem.

7. En långsiktig plan för sjukvården investeringar så att vi slipper kortsiktiga girar i investeringsbudgeten.

Dags för maktskifte i Västra Götalandsregionen. Det behövs en Alliansledning med ett starkt centerparti som har förmåga att ta tag i ledningsfrågorna för sjukvården.

Kristina Jonäng (C)

oppositionsråd

Cecilia Andersson (C)

led. personalutskottet

Gunilla Druve Jansson (C)

oppositionsledare HSN Västra Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.