30 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Ingen bra start för Billingskolan

:

Jag hoppas med denna insändare på respons från ansvariga eftersom jag undrar hur man tänkt vid uppstarten av Billingskolan. Min föreställning är att en bra start och bra information är en självklarhet vid uppstart av en ny skola och att rutiner och information är något som man tänker extra mycket på för att det första intrycket för föräldrar och framförallt barnen ska bli bra.

Dessa förväntningar grusades redan under sommaren när information som på våren utlovats skulle komma under sommaren aldrig kom. På våren sades att barnen skulle få se skolan under vecka 33 innan skolstart och mer information om detta skulle komma senare. Den informationen uteblev helt. Jag vet att det var många som ställde in semesterplaner för denna vecka, något man verkligen inte hade behövt göra. Jag vet inte om det förutsätts att man ska läsa kommunens hemsida. Min åsikt är att information bör skickas ut med posten eftersom alla kanske inte tar detta för givet. Visserligen var informationen på hemsidan mycket bristfällig också men där kunde man till slut en vecka innan skolstart få reda på vilka skoltider som gällde första dagen.

Om det inte redan framgår vill jag säga att jag är ironisk. Inte på något sätt har någon information getts om vilka tider som gäller för åtminstone första veckan gällande fritids. Jag tycker inte det är okej att tredje veckan fortfarande inte informerats om vilka som jobbar på fritids. Efter två veckor påpekade en ur personalen att jag skulle säga till personalen vid hämtning så att barnen kunde prickas av. Det var tydligen också viktigt att ena barnets hämtning meddelades Bärnstenen och det andra Diamanten. En förutsättning då att veta vilka som jobbar var kan tyckas.

En sak jag också reagerat ordentligt på är att föräldrarna inte skulle vara med på ettornas första skoldag. Det var en helt ny klass, en lärare de inte träffat och dessutom en ny skola. Men nej, ettorna skulle samlas på skolgården i respektive klasser. Om så ska vara tycker jag det är viktigt att lärarna samlar ihop sina elever och håller ihop dem och visar hur de ska göra.

Och vad sägs om att presentera sig för föräldrar och elever? Det stod en rätt frågande samling av föräldrar som förutom att uppröras över en katastrofal invigning i spöregn (där ingen hörde ett ord om man inte stod en meter ifrån talarna) också ifrågasatte vem invigningen var riktad till. Inte var det barnen eller föräldrarna i alla fall. Någon presentation skedde aldrig.

Det var ju tur att föräldrarna var kvar eftersom lärarna plötsligt började gå och det förväntades att barnen skulle följa efter. Jag kan inte låta bli att undra hur det varit om föräldrarna bara lämnat sina 7-åringar i folkhavet, hade lärarna vetat vilka som skulle gå i vilken klass då? Mycket konstigt att inte presentera sig för föräldrar och barn i detta läge.

Fortfarande har jag inte pratat med min 7-årings lärare, förutom vid ett tillfälle då jag själv fick fråga om det var hon som var lärare och på eget bevåg presentera mig. Inget smolk över läraren, hon var jättetrevlig och hade ett bra bemötande men om jag inte hade tagit initiativet själv hade jag ännu inte sagt ett ord till henne.

Jag förstår att skolan är ny och att mycket ska falla på plats. Det jag inte kan förstå är att enkla saker som information om första veckans tider och vad barnen ska ha med sig inte kan skickas ut innan skolstart. Att 7-åringar inte får ha sina föräldrar med sig på sin första skoldag när skola, lärare och klasskamrater är nya, förstår jag inte heller.

Sedan retar det mig att det står i tidningen om vilken trevlig invigning det var, för det var det verkligen inte! Och som en sista känga; eftersom det utlovats på förhand att barnen skulle få titta på sin nya skola under vecka 33 undrar jag över syftet med öppet hus vecka 34 när skolan redan börjat.

Förvånad

Jag hoppas med denna insändare på respons från ansvariga eftersom jag undrar hur man tänkt vid uppstarten av Billingskolan. Min föreställning är att en bra start och bra information är en självklarhet vid uppstart av en ny skola och att rutiner och information är något som man tänker extra mycket på för att det första intrycket för föräldrar och framförallt barnen ska bli bra.

Dessa förväntningar grusades redan under sommaren när information som på våren utlovats skulle komma under sommaren aldrig kom. På våren sades att barnen skulle få se skolan under vecka 33 innan skolstart och mer information om detta skulle komma senare. Den informationen uteblev helt. Jag vet att det var många som ställde in semesterplaner för denna vecka, något man verkligen inte hade behövt göra. Jag vet inte om det förutsätts att man ska läsa kommunens hemsida. Min åsikt är att information bör skickas ut med posten eftersom alla kanske inte tar detta för givet. Visserligen var informationen på hemsidan mycket bristfällig också men där kunde man till slut en vecka innan skolstart få reda på vilka skoltider som gällde första dagen.

Om det inte redan framgår vill jag säga att jag är ironisk. Inte på något sätt har någon information getts om vilka tider som gäller för åtminstone första veckan gällande fritids. Jag tycker inte det är okej att tredje veckan fortfarande inte informerats om vilka som jobbar på fritids. Efter två veckor påpekade en ur personalen att jag skulle säga till personalen vid hämtning så att barnen kunde prickas av. Det var tydligen också viktigt att ena barnets hämtning meddelades Bärnstenen och det andra Diamanten. En förutsättning då att veta vilka som jobbar var kan tyckas.

En sak jag också reagerat ordentligt på är att föräldrarna inte skulle vara med på ettornas första skoldag. Det var en helt ny klass, en lärare de inte träffat och dessutom en ny skola. Men nej, ettorna skulle samlas på skolgården i respektive klasser. Om så ska vara tycker jag det är viktigt att lärarna samlar ihop sina elever och håller ihop dem och visar hur de ska göra.

Och vad sägs om att presentera sig för föräldrar och elever? Det stod en rätt frågande samling av föräldrar som förutom att uppröras över en katastrofal invigning i spöregn (där ingen hörde ett ord om man inte stod en meter ifrån talarna) också ifrågasatte vem invigningen var riktad till. Inte var det barnen eller föräldrarna i alla fall. Någon presentation skedde aldrig.

Det var ju tur att föräldrarna var kvar eftersom lärarna plötsligt började gå och det förväntades att barnen skulle följa efter. Jag kan inte låta bli att undra hur det varit om föräldrarna bara lämnat sina 7-åringar i folkhavet, hade lärarna vetat vilka som skulle gå i vilken klass då? Mycket konstigt att inte presentera sig för föräldrar och barn i detta läge.

Fortfarande har jag inte pratat med min 7-årings lärare, förutom vid ett tillfälle då jag själv fick fråga om det var hon som var lärare och på eget bevåg presentera mig. Inget smolk över läraren, hon var jättetrevlig och hade ett bra bemötande men om jag inte hade tagit initiativet själv hade jag ännu inte sagt ett ord till henne.

Jag förstår att skolan är ny och att mycket ska falla på plats. Det jag inte kan förstå är att enkla saker som information om första veckans tider och vad barnen ska ha med sig inte kan skickas ut innan skolstart. Att 7-åringar inte får ha sina föräldrar med sig på sin första skoldag när skola, lärare och klasskamrater är nya, förstår jag inte heller.

Sedan retar det mig att det står i tidningen om vilken trevlig invigning det var, för det var det verkligen inte! Och som en sista känga; eftersom det utlovats på förhand att barnen skulle få titta på sin nya skola under vecka 33 undrar jag över syftet med öppet hus vecka 34 när skolan redan börjat.

Förvånad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.