01 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Okunskap eller fult påhopp?

replik

Jag beklagar den totala okunskap, eller påhopp, som Göran Lidgren visar genom att beskylla Socialdemokraterna i Skövde för att vilja avskaffa Systrarna Odh.

Vi har aldrig uttalat motstånd mot valfriheten att bedriva företag inom vård och omsorg.

Vår ståndpunkt är att våra gemensamma resurser till välfärd ska gå till välfärd- inte till aktieägarnas vinstuttag.

Det är inte samma sak som vilja avskaffa privata utförare. Människor har rätt att förvänta sig en betydligt bättre välfärd och att deras skattepengar används på ett bättre sätt. Genom att ställa fler och tydligare krav på bland annat bemanning kan kvaliteten förbättras och privata vinster avsevärt begränsas, samtidigt som mångfald och valfrihet i välfärden garanteras.

Så Göran - läs på lite bättre innan du far med osanning!

Marie Ekman

oppositionsråd ( S )

Jag beklagar den totala okunskap, eller påhopp, som Göran Lidgren visar genom att beskylla Socialdemokraterna i Skövde för att vilja avskaffa Systrarna Odh.

Vi har aldrig uttalat motstånd mot valfriheten att bedriva företag inom vård och omsorg.

Vår ståndpunkt är att våra gemensamma resurser till välfärd ska gå till välfärd- inte till aktieägarnas vinstuttag.

Det är inte samma sak som vilja avskaffa privata utförare. Människor har rätt att förvänta sig en betydligt bättre välfärd och att deras skattepengar används på ett bättre sätt. Genom att ställa fler och tydligare krav på bland annat bemanning kan kvaliteten förbättras och privata vinster avsevärt begränsas, samtidigt som mångfald och valfrihet i välfärden garanteras.

Så Göran - läs på lite bättre innan du far med osanning!

Marie Ekman

oppositionsråd ( S )

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.